Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Divisionskampe > MCR-divisioner


Divisionskampe i MCR 2020

1. Division

Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Score Snit
1 Freddy Christiansen [FC] 8 4-2-1-1 21 818 2.6
2 Martin Wedel Jacobsen [MJ] 7 3-1-2-1 16 72 2.3
3 Tina Christensen [TC] 7 2-2-2-1 14 367 2.0
4 Henrik Leth [HL] 7 1-2-2-2 10 -122 1.4
5 Ting Fang Olsen [TO] 8 1-1-3-3 9 -736 1.1
6 Kim Iversen [KI] 8 0-3-2-3 8 -531 1.0
7 Frank Rostved-Anberg [FRA] (S) 7 0-1-0-6 2 58 0.3

2. Division

Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Score Snit
1 Esben Andersen [EA] 7 3-3-1-0 19 408 2.6
2 Eivind Bengtsson [EB] 8 2-2-3-1 15 397 1.9
3 Mikkel Askjær-Friis [MAF] 7 2-1-3-1 13 317 1.9
4 Jeppe Stig Nielsen [JSN] 8 1-3-3-1 13 -96 1.6
5 Nathja Lund-Jørgensen [NLJ] 7 1-2-1-33 9 -635 1.3
6 Sebastian Lavallée [SL] (S) 7 2-0-0-5 8 102 1.3


(S) efter et spillernavn betyder at den spiller iøjeblikket kan substitueres.

Opdateret 2021-11-05
Muyten