Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Divisionskampe > Regler


Regler for divisionskampe

Divisionerne spilles efter EMAs turneringsregler. (Dog ændres der ikke regler midt i en divisionssæson, selvom EMAs regler skulle ændre sig.)
Da divisionskampene normalt afvikles på almindelige spilaftener, kan man ikke nødvendigvis opretholde et miljø, der er lige så roligt som til en turnering. Dog bør tilskuere og spillerne selv undgå at forstyrre spillet unødigt. Ved forstyrrelser, der er tilstrækkeligt spil forstyrrende, kan en dommer uddele advarsler eller ved grove/gentagne tilfælde point straffe.
Spillerne bør ved starten af et divisionsspil afstemme med hinanden, hvilken stemning ved bordet der er acceptabelt. Det skal dog nævnes, at hvis bare en spiller ønsker ro og mindre snik snak, så skal alle deltagere respektere dette. Dette skal være med til at sikre et mere flydende divisionsspil.
Situationer ved bordet bør forsøges løst af spillerne selv. I tilfælde hvor det ikke er muligt, kan man kalde på en tilstedeværende certificeret dommer (helst én der ikke spiller i samme division).

Deltagelse i divisioner

Deltagelse i divisionerne er åben for medlemmer af Mahjong Danmark. Pt. gælder derudover at man skal være betalende medlem til Københavnerlokalet. Det forventes at divisionsdeltagere møder op 2/5 af almindelige torsdage hvis man spiller i en division og 2/3 hvis man spiller i to divisioner.
Almindelige torsdage er alle torsdage, hvor vi spiller på Haraldsgade - undtagen torsdage lige inden københavnske turneringer da disse ofte er usædvanlige grundet udlændinge og forberedelse. Fremmødet tæller kun, hvis man møder op så man kan deltage i almindelig spilstart klokken 18.30.
Fremmødet checkes første gang 15 uger efter divisionerne går i gang og hver 3. uge derefter. Hvis man ikke opfylder kravet, vil man i første omgang få en advarsel. Hvis man næste gang der checkes (efter 3 uger) stadig ikke er nået op på det påkrævet fremmøde, vil man blive anset for substituerbar.
Hvis er substituerbar spiller kommer op på det påkrævet fremmøde, så vil spilleren holde op med at være substituerbar.

Hvad betyder det?
Hvis man er substituerbar OG der ikke kan spilles nogen spil i ens division, kan en anden spiller indsættes i stedet for den substituerbare spiller. I første omgang spil med kun én substitut. Hvis flere spillere i divisionen er substituerbare, vil det være den spiller der har spillet færreste spil i divisionen, der vil blive substitueret. Hvis der kun er spil tilbage med 2 eller flere substitutter i en division, kan disse spil også afvikles med substitutter.
Selvom man er substitueret en eller flere gange, kan man godt senere komme tilbage og spille igen (og endda teoretisk set vinde divisionen).
Hvad sker der i et spil med en eller flere substitutter? I MCR vil substituerede spillere få 0 bord point og 0 minipoint. I riichi vil de få -15000 point og den dårligste UMA (som lige nu er -15000). De andre spillere ved bordet vil få det, de normalt ville få. Hvis en substitut f.eks. vinder et MCR-bord, vil de andre spillere få 2,1 og 0 bordpoint.

Oprykning og nedrykning


Efter endt turneringsplan betragtes de to spillere fra hver division med færrest point som nedrykkere, og de to spillere med flest point som oprykkere. Dog er kun nummer 1 i hver division garanteret faktisk oprykning. Der er selvfølgelig ingen oprykkere i første division. Da antal spillere kan ændre sig fra år til år, kan man ikke altid regne med at man faktisk rykker op/ned (se nedenfor). Vindere af en division vil altid rykke op.

Point i riichi-divisionskampe
Der spilles med uma efter EMA riichi-reglerne.
 • 15000 point til vinderen
 • 5000 point til nr. 2
 • -5000 point til nr. 3
 • -15000 point til nr. 4
Ved pointlighed i en enkelt kamp fordeles pointene ligeligt mellem de spillere, der ligger lige. Hvis nummer 1, 2 og 3 f.eks. ligger lige, får de hver (15k + 5k - 5k)/3 = 5000 point for denne kamp plus de point de fik i kampen.

Point i MCR-divisionskampe Der spilles med bord point efter MCR-reglerne.
 • 4 point til vinderen
 • 2 point til nr. 2
 • 1 point til nr. 3
 • 0 point til nr. 4
Ved pointlighed i en enkelt kamp fordeles pointene ligeligt mellem de spillere, der ligger lige. Hvis nummer 1, 2 og 3 f.eks. ligger lige, får de hver (4 + 2 + 1)/3 = 7/3 point for denne kamp.

Pointlighed i divisionen afgøres af (i prioriteret rækkefølge)
 • Flest 1. pladser
 • Flest 2. pladser
 • Flest 3. pladser
 • Flest point i indbyrdes kampe (hvis mere end én person er lige, tælles pointene fra alle kampe, hvor mindst to af dem har været med)
 • Højeste antal point opnået i en enkelt kamp Tilfældighed (højeste sum ved slag med to sekssidede terninger)
I MCR er minipoint med til at afgøre pointlighed. Det gælder både til at starte med og i indbyrdes kampe.

Antal divisioner og fordeling af spillere

 1. Find antal deltagere i divisionerne
 2. Find antal divisioner ved at dividere antal deltagere med 5 og runde ned så længe tallet er under 20
  • Ved 20-21 bibeholdes 3 divisioner
  • Ved 22-26 4 divisioner
  • Ved 27-29 5 divisioner
  • 30+ Antal delt med 6 rundet ned
 3. Spillerne fordeles så ligeligt som muligt mellem divisionerne, øverste division får flest
 4. Spillerne fordeles i divisionerne oppefra med følgende prioritet:
  • Spilleren der vandt 1. Division
  • Spilleren der blev nummer 1 i 2. Division
  • Spillere der ikke er rykket ned fra 1. Division
  • Spilleren der blev nummer 2 i 2. Division
  • Spillere der er rykket ned fra 1. Division
  • Spillere der ikke er rykket nogen steder fra 2. Division
  • Spilleren der blev nummer 1 i 3. Division
  • ... Og så fremdeles indtil alle spillerne er indplaceret
  • Til sidst indplaceres nye spillere i rating rækkefølge

Opdateret 2018-12-05
Muyten