Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > EM og VM > Kvalifikation til EM og VM


Kvalifikation til EM og VM

Danmarks kvoter til EM og VM fastlægges af European Mahjong Association, og afhænger af hvor mange spillere vi har på den europæiske rankingliste, og hvor godt de ligger placeret. Kvoterne er således dynamiske og vil normalt fastlægges 6 måneder før en turnering. Kvoterne kan ses her:

Kvoter til Riichi-turneringer
Kvoter til MCR-turneringer

Kvalifikationen er kun åben for medlemmer af Mahjong Danmark.

Der er et depositum på 200 kr. for deltagelse i kvalifikationen. Beløbet vil blive refunderet hvis man ikke kvalificerer sig eller hvis man kvalificerer sig og faktisk deltager i turneringen. Dette gøres for at undgå sene afmeldinger fra kvalifikationen.

Læs mere om kvalifikationen nedenfor og send en email til Morten Andersen (Muyten@gmail.com) hvis du ønsker at deltage. Evt. spørgsmål kan ligeledes sendes dertil.

Hvert EM og VM har en kvalifikationsperiode der løber fra den danske kvote til den foregående turnering af samme type blev fastsat til kvoten for den aktuelle turnering bliver fastsat. Alle danske turneringer i denne periode er kvalificerende sammen med spillerens to bedste udenlandske resultater Udover MERS-turneringer kan MDK afholde op til to turneringer i hvert regelsæt om året der også tæller med. Disse turneringer skal annonceres til foreningens medlemmer mindst 2 måneder inden turneringens afholdelse og må som udgangspunkt ikke have nogen deltagerbegrænsning der udelukker foreningens medlemmer fra deltagelse.

Tilmelding til kvalifikationen til ERMC 2019 skal finde sted senest 28/2 2019.
De nuværende perioder er:

EM i MCR 1/1 2017-?
VM i MCR 1/1 2019-?
MIL-VM i MCR 1/1 2016-?
EM i Riichi 1/1 2019-?
VM i Riichi 1/1 2020-?

Til en turnering gives 1000 point til vinderen og 0 point til dem der ender i den nederste halvdel. Andre i den øverste halvdel får jævnt færre point i forhold til deres placering. I en 20 personers turnering vil følgende point således blive uddelt:

1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.

Det svarer til 1000 - (2000/N)*(p-1) hvor N er antal deltagere i turneringen og p er personens placering. Bliver man f.eks. nummer 5 i en 20 personers turnering får man 1000 - (2000/20)*(5-1) = 600 point.

Pointene for de turneringerne summeres og dem med højest sum kvalificeres. Ved ligestilling kvalificeres den med højest score i en enkelt turnering og ved fortsat ligestilling den der ligger højest på ratinglisten efter den sidste danske turnering.

Bestyrelsen kan til hver turnering udpege en turneringsleder. En turneringsleder der ikke deltager i turneringen, eller deltager men på forhånd har valgt at hans resultat i turneringen ikke tæller, får som kompensation et antal point svarende til gennemsnittet af de turneringer vedkommende ikke er turneringsleder i (her tæller turneringer der ikke er deltaget i stadig med som givende 0 point). Dommere og fuldtidshjælpere tæller automatisk på samme måde

Held og Lykke!

Opdateret 2020-10-13
Muyten