Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling


Generalforsamling

Generalforsamlingen 2022 afholdes fredag d. 16. september, Sigynsgade 48-50, København.

Generalforsamlinger

Mahjong Danmarks højest besluttende organ er generalforsamlingen. I følge vores vedtægter afholdes der ordinær generalforsamling en gang årligt. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 6. Beretninger fra repræsentanter og komiteer
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Nedsættelse af komiteer
 11. Eventuelt
Læs mere om reglerne vedrørende afholdelsen og indkaldelsen til generalforsamlingen i vores vedtægter. Generalforsamlingen afholdes gerne i slutningen af september eller begyndelsen af oktober.

Opdateret 2022-08-19
Tina Christensen