Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2005


Generalforsamling 2005

Tid:

Lørdag d. 22. oktober kl. 10:00

Sted:

Tina Christensen, Lundtoftegade 82, 4. tv., 2200 København.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 6. EM-komiteen aflægger beretning
 7. Indkomne forslag
  1. Bestyrelsens forslag om kontingent på 100 kr.
  2. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring
  3. Bestyrelsens budgetforslag for næste bestyrelsesperiode
 8. Valg af bestyrelse
 9. Eventuelt

Referat:

Fremmødte:
Tina Christensen
Morten Andersen
Jesper Willemoes Hansen
Jeppe Stig Nielsen
Freddy Chrstiansen
Henrik Leth

Anders Labich
Allan Rasmusson
Thomas Kragh
Lars Therkelsen
Helge "Blomst" Pedersen
Henrik Nielsen

1: Valgt af Dirigent: Tina

2: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden: Rettidigt indkaldt, dagsorden godkendt.

3: Valgt af referent: Allan

4: Bestyrelsen aflægger beretning:

Pointer:
Vi skal være bedre til at lægge regelfoldere i forhandleres spil.
Århus skal være bedre til at hænge plakater op.

5: Forelæggelse og Godkendelse af Regnskab 2004/2005:

Regnskab godkendt.

6: EM-Komiteen aflægger beretning:

Pointer: Oprettelse af EMA. Mahjong Danmark skal afholde OEMC2007.

7: Bestyrelsens forslag.

A: Medlemskontingent på 100kr årligt.
Begrundelse: Øgede aktiviteter. Dækning af udgifter (porto+tryk) til nyhedsbreve. Foreningen er bedre stillet i forbindelse med søgning af sponsorater til EM2007.
Enstemmigt vedtaget.

B: En vedtægtsændring:
Paragraf 5, styk 3, punkt 5: Budgettet for det kommende år skal forelægges og godkendes på generalforsamlingen.
I denne forbindelse blev spørgsmål om revision/revisorer samt en evt. moms-registrering rejst. Konklusion blev at bestyrelsen ser nærmere på det og løsninger skal vedtages på generalforsamlingen 2006.

C: Budgetforslag for 2006 som udsendt som en del af nyhedsbrevet for efterår 2005.
Enstemmigt vedtaget.

8: Valg af bestyrelse.

Opstilling: Anders Labich, Tina Christensen, Allan Rasmusson, Morten Andersen og (in absentia) Rasmus Villemoes.
Valg: Ovenstående blev valgt uden kampvalg.

9: Eventuelt:

Gaver til Beijing: 2-3 T-shirts medbringes til evt. brug som gaver under turneringen i Beijing.

Artikler til næste nyhedsbrev: Henrik Leth skriver om turen til Beijing. Freddy skriver om Copenhagen Open.
Ting folk bør overveje:
- Mahjong Julefrokost i hhv. Århus og København.
- Kvalifikation til EM2007. Et forum for alle medlemmer vil blive oprettet på mahjong.dk så alle derved har mulighed for at udtrykke deres mening.
Fødselsdag: Mahjong Danmark fyldte 5 år!

Mødet hævet.

Opdateret 2006-03-08
Anders Labich