Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2005 > 7b Vedtægtsændring


Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring

Hvis forslaget om et kontingent på 100 kr. bliver vedtaget, bliver det aktuelt med en mindre vedtægtsændring. Dette skyldes, at så snart vi har faste indtægter, så er vi nødsaget til at lægge budget for næste år. Derfor foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændring:
§5, stk. 3, punkt 5 i minimumsdagsordenen ændres fra ”Forelæggelse og godkendelse af regnskab” til ”Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget”.

Opdateret 2005-09-23
Anders Labich