Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2006


Indkaldelse til Mahjong Danmarks Generalforsamling 2006

Tid:

Lørdag d. 7. oktober kl. 10:00. Rundstykker og kaffe kl. 9:30.

Sted:

hos Tina Christensen, Lundtoftegade 82, 4. tv., 2200 København.

Endebig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
  3. Valg af referent
  4. Bestyrelsen aflægger beretning
  5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
  6. EM-komiteen aflægger beretning
  7. Evt. indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse
  9. Eventuelt

Opdateret 2006-09-30
Anders Labich