Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2007


Indkaldelse til Mahjong Danmarks Generalforsamling 2007

Tid:

Lørdag d. 6. oktober kl. 10:00.

Sted:

Cafe Fata Morgana, Borups Plads, 2200 København.

Endelig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 6. Beretninger fra repræsentanter og komiteer
 7. Forslag til vedtægtsændring
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revision
 10. Valg af repræsentanter og nedsættelse af komiteer
 11. Eventuelt

Bilag

Forslag til vedtægtsændring, stillet af bestyrelsen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før afholdelsen. Dvs. senest lørdag d. 22. september kl. 10.00. Forslag sendes til Anders Labich.

DM i Riichi og Mahjongdag

Efterfølgende er der som sædvanlig turnering, i år drejer det sig endda om DM i Riichi. I forbindelse med årets generalforsamling og DM i Riichi holder Cafe Fata Morgana kun åbent for mahjongspillere. Kom forbi, også hvis du ikke deltager i riichi-turneringen. Publikum og andre interesserede er yderst velkomne. Der vil også blive spillet mahjong ved siden af turneringen, formentlig MCR, og cafeen giver gratis øl et par timer om aftenen.

Opdateret 2007-10-22
Anders Labich