Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2007 > Bilag III - EM-komitéberetning


EM-komitéens beretning til Mahjong Danmark Generalforsamling

Vi afholdt Open European Mahjong Championship d. 21.-24. juni i København.

Arrangementet må betragtes som en succes.

Vi havde fire mål:

  1. Mere mahjong
  2. Hurtig kommunikation af resulater
  3. Bolden skulle rulle videre efter OEMC 2005 i Nijmegen
  4. Retfærdighed og åbenhed

1. og 3. er lykkedes til fuld tilfredshed.

2. gik nogenlunde, men med skønhedsfejl. Fredag havde vi for travlt til at få resultaterne på nettet før om aftenen. Der var også lidt koks og uklare procedurer for ophængning af resultater på stedet.

4. vi synes det lykkedes at gøre værtslandet mindre synligt (ingen favorisering, ingen præmie til Bedste Dansker, vi forsøgte at undlade at skulderklappe hinanden i komitéen offentligt). Det var rigtig skidt at lodtrækningen gik i fisk. Dragon Chang award og Encouragement Quota skulle have været kommunikeret klarere til deltagerne, men kommunikationen med Dragon Chang og China Majiang var ikke nem.

Hvad angår økonomien måtte der skæres hjørner pga det begrænsede budget. Således var vi ikke helt tilfreds med kvaliteten af stedet, men vi havde yderst begrænsede muligheder. Regnskabet er ikke endelig på plads, men vi forventer at ende på et underskud omkring kr. 33.000,-

Inden for nogle uger forventes en detaljeret evalueringsrapport at foreligge.

OEMC 2007 hjemmesiden vil bestå som dokumentation af begivenheden, og her lægges ud over billeder og turneringsresultater også nogle af de andre produkter OEMC 2007 har kastet af sig: MTO (Mahjong Tournament Organizer) software til turneringsresultater, Organizer's Handbook - et vigtigt redskab for ved store arrangementer, evalueringsrapporten. Snart kommer også en dvd.

Tina Christensen, formand for EM-komitéen

Opdateret 2007-10-17
Tina Christensen