Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2008


Indkaldelse til Mahjong Danmarks Generalforsamling 2008

Tid:

Lørdag d. 4. oktober kl. 10:00.

Sted:

Børnehuset Columbus, Rejsbygade 8A, København V. (tæt ved Enghave Plads)
Se kort.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 6. Beretninger fra repræsentanter og komiteer
 7. Indkomne forslag; herunder 2 forslag fra bestyrelsen
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revision
 10. Valg af repræsentanter og nedsættelse af komiteer
 11. Eventuelt

Bilag

Forslag til vedtægtsændring, se venstremenu, stillet af bestyrelsen.
Forslag ang. aktivitetsfonden, se venstremenu, stillet af bestyrelsen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før afholdelsen. Dvs. senest lørdag d. 20. september kl. 10.00. Forslag sendes til Tina, gerne på tina@mahjong.dk.

Riichi Copenhagen Open

Efterfølgende er der som sædvanlig turnering; den traditionsrige Riichi Copenhagen Open. Publikum og andre interesserede er yderst velkomne.
Riichi Copenhagen Open 2008.

Opdateret 2008-11-03
Tina Christensen