Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2008 > Vedtægtsændringsforslag


Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring ved Mahjong Danmarks generalforsamling 2008

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer i §§3,4 og 5.

§3. Medlemskab

Enhver der viser interesse for landsforeningens formål, kan optages som medlem.

Stk. 2. Udmeldelse sker ved at rette henvendelse til bestyrelsen.

Nuværende Stk. 2 foreslås erstattet af:
Stk. 2. Dog kan en person med kontingentrestancer eller anden gæld til foreningen ikke optages som medlem førend restgælden er betalt.

Der foreslås tilføjet:
Stk. 3. Udmeldelse sker ved at rette henvendelse til bestyrelsen eller som følge af manglende rettidig indbetaling af et evt. kontingent eller anden gæld til foreningen.§4. Kontingent

Landsforeningen kan opkræve kontingent af medlemmerne. Et eventuelt kontingents størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2. Et medlem der ikke har indbetalt et evt. kontingent inden 11. december, mister sin stemmeret ved generalforsamlingen.

Nuværende Stk. 2 foreslås erstattet af:
Stk. 2. Kontingentet, som dækker medlemskab fra generalforsamling til generalforsamling, opkræves årligt inden d. 11. december.

Der foreslås tilføjet:
Stk. 3. Hvis indmeldelse sker efter d. 11. juni, gælder betalingen også for den følgende kontingentperiode.

Der foreslås tilføjet:
Stk. 4. Er kontingent eller anden gæld ikke indbetalt rettidigt, har bestyrelsen ret til at ophæve medlemskabet.

§5. Generalforsamling

Stk. 9. På generalforsamlingen har alle medlemmer der ikke er undtaget ifølge §4 stk. 2, stemmeret.

Nuværende Stk. 9 foreslås erstattet af:
Stk. 9. På generalforsamlingen har alle medlemmer stemmeret.


Opdateret 2008-08-29
Tina Christensen