Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2009


Generalforsamling i Mahjong Danmark

Dato: 3. oktober 2009
Sted: Børnehuset Columbus, Rejsbygade 8A, 1759 København V

Tidspunkt: Morgenmad kl. 9:00, generalforsamling kl. 9:30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 6. Beretninger fra repræsentanter og komiteer
 7. Beretning fra årsmødet i Danmarks TankesportsForbund
 8. Beretning fra European Mahjong Association
 9. Beretning fra World Mahjong Organization
 10. Indkomne forslag
 11. Valg af bestyrelse
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Valg af repræsentanter og nedsættelse af komiteer
 14. Eventuelt
Ad 10. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer, se forslaget via link i venstremenuen.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 19. september.
Endelig dagsorden annonceres via email og hjemmeside senest d. 26. september.

Som vanligt efterfølges generalforsamlingen af en riichi-turnering, i år DM i Riichi.


Opdateret 2009-11-04
Tina Christensen