Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2010


Generalforsamling i Mahjong Danmark

Dato: 1. oktober 2010
Sted: Børnehuset Columbus, Rejsbygade 8A, 1759 København V

Tidspunkt: kl. 18:30
Bemærk at hoveddøren er aflåst og det vil ikke være muligt at komme ind efter kl. 18:30. Skulle man blive forsinket, kan man kun komme ind hvis man giver besked inden kl. 18:30, fx via opkald eller sms til formanden på 21259153.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 6. Beretninger fra repræsentanter og komiteer
  • European Mahjong Association
  • Danmarks Tankesports-Forbund
  • World Mahjong Organization
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Nedsættelse af komiteer
 11. Eventuelt

Ad 7. Der er ikke indkommet forslag.

Middag: Efter generalforsamlingen har foreningen fornøjelsen af at byde deltagerne på middag i anledning af foreningens 10 års jubilæum.

Spil: kl. 21-23 er der åbent for registrering til Riichi Copenhagen Open som løber af stabelen 2.-3. oktober, og der vil være mulighed for at spille mahjong.


Opdateret 2010-10-10
Tina Christensen