Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2011


Generalforsamling i Mahjong Danmark

Dato: fredag d. 30. september 2011
Sted: Børnehuset Columbus, Rejsbygade 8A, 1759 København V

Tidspunkt: kl. 18:30
Bemærk at hoveddøren er aflåst og det vil ikke være muligt at komme ind efter kl. 18:30. Skulle man blive forsinket, kan man kun komme ind hvis man giver besked inden kl. 18:30, fx via opkald eller sms til formanden på 21259153.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Bestyrelsen orienterer om nye lokaler i København
 6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 7. Beretninger fra repræsentanter og komiteer
  • European Mahjong Association
  • Danmarks Tankesports-Forbund
  • World Mahjong Organization
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Nedsættelse af komiteer
 12. Eventuelt

Ad 8. Bestyrelsen fremlægger forslag om vedtægtsændringer, se dokument i venstremenuen.
Der er ikke indkommet yderligere forslag.

Middag: Efter generalforsamlingen har foreningen fornøjelsen af at byde deltagerne på middag, dog ikke med fri drikkevarer.

Mahjongspil: kl. 21-23 er der åbent for registrering til Riichi Copenhagen Open som løber af stabelen 1. oktober, og der vil være mulighed for at spille mahjong.


Opdateret 2011-10-26
Tina Christensen