Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2012


Generalforsamling i Mahjong Danmark

Dato: fredag d. 28. september 2012
Sted: Haraldsgade 69, København Ø, døren lige til venstre for Netto
Tidspunkt: kl. 18:30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 6. Beretninger fra repræsentanter og komiteer
  • European Mahjong Association
  • Danmarks Tankesports-Forbund
  • World Mahjong Organization
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Nedsættelse af komiteer
 11. Eventuelt

Ad 7. Ingen forslag.

Ad 8. 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Bestyrelsen søger friske kræfter med mod på "at udbrede kendskabet til og interessen for spillet mahjong" og "at tilvejebringe medlemmerne muligheder for at udøve og dygtiggøre sig i spillet."

Middag: Efter generalforsamlingen har foreningen fornøjelsen af at byde deltagerne på italiensk buffet incl. en række vegetariske retter, dog er der ikke fri drikkevarer. Der vil være salg af øl og vin til indkøbspriser. Man er velkommen til selv at medbringe drikkevarer.

Tilmelding til middagen er påkrævet! Kontakt Tina via sms (21259153), email (tina@mahjong.dk) eller facebook.

Mahjongspil: kl. 21-23 er der åbent for registrering til Riichi Copenhagen Open som løber af stabelen 29.-30. september, og der vil være mulighed for at spille mahjong.


Opdateret 2013-01-05
Tina Christensen