Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2013


Generalforsamling i Mahjong Danmark

Dato: Fredag d. 4. oktober 2013
Sted: Haraldsgade 69, København Ø, døren lige til venstre for Netto
Tidspunkt: kl. 18:30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 6. Beretninger fra repræsentanter og komiteer
  • Danmarks Tankesports-Forbund
  • European Mahjong Association
  • World Mahjong Organization
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Nedsættelse af komiteer
 11. Eventuelt

Ad 7. Der er ikke indkommet forslag.

Ad 8. Bestyrelsen genopstiller.

Middag: Efter generalforsamlingen har foreningen fornøjelsen af at byde deltagerne på italiensk buffet incl. en række vegetariske retter, dog er der ikke fri drikkevarer. Der vil være salg af øl og vin til indkøbspriser. Man er velkommen til selv at medbringe drikkevarer.

Tilmelding til middagen er påkrævet! Kontakt Jesper via sms (22307047), email (nohr.jesper@gmail.com) eller facebook.

Mahjongspil: kl. 21-23 er der åbent for registrering til Riichi Copenhagen Open som løber af stabelen 5.-6. oktober, og der vil være mulighed for at spille mahjong.


Opdateret 2013-11-10
Tina Christensen