Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2017


Generalforsamling i Mahjong Danmark

Dato: Fredag d. 15. september 2017
Sted: Haraldsgade 69, København Ø
Tidspunkt: kl. 18:30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 6. Beretninger fra repræsentanter og komiteer
  • Danmarks Tankesports-Forbund
  • European Mahjong Association
  • World Mahjong Organization
  • Mahjong International League
  • World Riichi Championship Committee
 7. Indkomne forslag
 8. Der er indkommet følgende fra Sheila Hansen
  • 1. Division games - Every winner of their league should promote no matter what. - Attendance list of league players should be made visible on the website for transparency. - Stricter rules on substitutable players in the current year who sign up for the following year’s league games.
  • 2. Rating list Hide non-Mahjong Denmark members from the list so that we only see the ratings of members, since that's what's most interesting for us.
  • 3. Events Budget for events like J-Pop and Viking Con that covers costs for volunteers (e.g. food, fuel for transportation of tables/games, parking fees, etc.).
  • 4. Penalties during social play Establish some fundamental Mahjong Danmark “house rules” in regard to penalties – especially for MCR – that are enforceable during social play to avoid disputes. This should naturally apply to players of all levels, once they have reached 25 games.
  • 5. Mahjong Danmark Board - What is the vision and goals of the board for the club for the next 1-2 years, if any, and how is it planning to get there? - Besides minutes of meetings to general assemblies, will the minutes of every board meeting be made available to members too, so that we can easily follow what is happening at these meetings = more transparency?
 9. Valg af bestyrelse. Tina Christensen, Henrik Leth og Jesper Nøhr genopstiller.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Nedsættelse af komiteer
 12. Eventuelt

Middag: Efter generalforsamlingen har foreningen fornøjelsen af at byde deltagerne på middag, dog er der ikke fri drikkevarer. Der vil være salg af øl og vin til indkøbspriser. Man er velkommen til selv at medbringe drikkevarer.

Tilmelding til middagen er påkrævet! Kontakt Tina via email (tina@mahjong.dk) eller sms (21259153) eller facebook senest 31. aug.

Mahjongspil: Efter generalforsamlingen er der mulighed for at spille mahjong.

DM i Riichi: Kl. 21-21:30 er der åbent for registrering for forhåndstilmeldte til DM i Riichi, som løber af stabelen 16.-17. september.


Opdateret 2017-10-02
Tina Christensen