Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2020


Generalforsamling i Mahjong Danmark

Dato: Fredag d. 2. oktober 2020
Sted: Haraldsgade 69, København Ø
Tidspunkt: kl. 18:30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 6. Beretninger fra repræsentanter og komiteer
  • Danmarks Tankesports-Forbund
  • European Mahjong Association
  • World Mahjong Organization
  • Mahjong International League
  • World Riichi Championship Committee
 7. Indkomne forslag
  • Forslag skal være bestyrelsen i hænde via email senest d. 18. september.
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Nedsættelse af komiteer
 11. Eventuelt

Middag: Efter generalforsamlingen har foreningen fornøjelsen af at byde deltagerne på middag, dog er der ikke fri drikkevarer.

Tilmelding til middagen er påkrævet! Kontakt Tina via email (tina@mahjong.dk) eller sms (21259153) eller facebook senest 15. sep.

Mahjongspil: Efter middagen er der mulighed for at spille mahjong. Bemærk også at lørdag og søndag er der DM i Riichi.


Opdateret 2021-02-03
Tina Christensen