Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2022 ekstraordinær


Bestyrelsen indkalder til ekstra-ordinær generalforsamling i Mahjong Danmark

Torsdag d. 3. marts kl. 17:45, Haraldsgade 69, København

Bestyrelsen har modtaget en klage og vil helt generelt gerne have forskellige muligheder for at kunne agere i forhold til karantæne og eksklusion.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
  3. Vedtægtændringsforslag fra bestyrelsen jf bilag
  4. Evt.

Opdateret 2022-03-14
Tina Christensen