Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2022


Generalforsamling i Mahjong Danmark

Dato: Fredag d. 16. september 2022
Sted: Sigynsgade 48-50, København, gå gennem jerngitret og så er indgangen til venstre. See kort.

Tidspunkt: kl. 18:30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 6. Beretninger fra repræsentanter og komiteer
  • Danmarks Tankesports-Forbund
  • European Mahjong Association
  • World Mahjong Organization
  • Mahjong International League
  • World Riichi Championship Committee
 7. Indkomne forslag
  • Forslag skal være bestyrelsen i hænde via email senest d. 2. september.
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Nedsættelse af komiteer
 11. Eventuelt

Middag: Efter generalforsamlingen har foreningen fornøjelsen af at byde deltagerne på middag på restaurant Royal Cuisine, dog er der ikke fri drikkevarer.

Tilmelding til middagen er påkrævet senest 7. sep! Kontakt Tina ved at besvare indkaldelses-emailen eller på sms (21259153) eller via facebook-opslag af indkaldelsen

Bemærk også at lørdag og søndag er der DM i Riichi.


Opdateret 2022-10-21
Tina Christensen