Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2016


Generalforsamling i Mahjong Danmark

Dato: Fredag d. 30. september 2016
Sted: Cafe Fata Morgana, Borups Plads 26, København N.
Tidspunkt: kl. 18

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 6. Beretninger fra repræsentanter og komiteer
 7. Indkomne forslag
  • Travelling trophy
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Nedsættelse af komiteer
 11. Eventuelt

Ad 7. Travelling trophy
- would like to open the discussion to have it only for best Dane, since it seems a bit weird that people can take it out of the country and that we then expect them to bring it back the following year.
- what about one for MCR too? Would be nice to have a history of all names of the best Danes engraved somewhere.

Middag: Efter generalforsamlingen har foreningen fornøjelsen af at byde deltagerne på middag. Dog er der ikke fri drikkevarer.

Tilmelding til middagen er påkrævet! Kontakt Tina via email (tina@mahjong.dk) eller sms (21259153) eller facebook senest 23. sep.


Opdateret 2016-12-29
Tina Christensen