Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2001


Generalforsamling 2001 i Mahjong Danmark

Tid:

27. oktober 2001, kl. 12:00.

Sted:

Århus Studenterbar
Århus Universitet
Nordre Ringgade, bygn. 422, kld.
8000 Århus C

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
3) Valg af referent
4) Bestyrelsen aflægger beretning
5) Forelæggelse og godkendelse af regnskab
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt

Referat:

Tilstede:
Lars Nikolajsen, Tina Christensen, Jesper Harder, Thomas Kragh, Brian Krog, Anders Labich.
Ad 1
Jesper Harder valgtes til dirigent.
Ad 2
Mødet var rettidigt indkaldt og dagsorden var o.k. iht. vedtægterne.
Ad 3
Anders Labich valgtes til referent.
Ad 4
Formanden aflagde beretning.
Kort resume af beretning:
Først gennemgik formanden hvad der er sket i årets løb:
 • Stiftende generalforsamling
 • Mahjongturnering v/ Viking Con 2000
 • Jule-Mahjong-Turnering
 • Hjemmeside
 • Mahjongquiz 2001
 • Mahjongturnering v/ Fastaval 2001
 • Grill-mahjong-turnering
Bagefter blev bestyrelsens målsætning for 2000/2001 gennemgået:
 • Hjemmeside: OK.
 • Turneringer: Fire turneringer i 2000/2001, faktisk havde der været endnu en efter beretningen var skrevet, nemlig Mahjongturnering v/ Viking Con 2001.
 • Regelhæfte: Harder havde regelhæftet med, det er næsten færdigt, mangler lige det sidste touch. Burde nok kunne være færdigt inden 2015.
 • Generel Promovering: der blev snakket om værdien af en fast mahjongaften, en sådan ønskes i København, men der mangler kræfterne til at sætte det op. I Århus er der blevet spillet nede i byen, det havde været en stor succes.
 • Medlemstal: Målet var 30-40, og da der ved generalforsamlingen var et medlemstal på 46, kunne vi kun være tilfredse.
Ad 5
Da der ingen regnskab er i Mahjong Danmark, da vi ikke har nogen penge, var dette punkt hurtigt overstået. 0=0. o.k.
Ad 6
Ingen indkomne forslag.
Ad 7
Ved fredsvalg blev følgende personer valgt til bestyrlesen:
 • Tina Christensen (genvalgt)
 • Jesper Harder (genvalgt)
 • Anders Labich (genvalgt)
 • Brian Krog
 • Thomas Kragh
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: Formand: Anders Labich (genvalgt), Kasserer: Thomas Kragh og Medlemsansvarlig: Tina Christensen (genvalgt).
Ad 8
Intet at bemærke under eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og lukkede mødet kl. 13:35.

Opdateret 2003-09-17
Tina Christensen