Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2002


Generalforsamling 2002 i Mahjong Danmark

Tid:

19. oktober 2002, kl. 12:00.

Sted:

Cafe Åstedet
Århusgade 14
2100 København Ø

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
3) Valg af referent
4) Bestyrelsen aflægger beretning
5) Forelæggelse og godkendelse af regnskab
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt

Referat:

Til stede
Jeppe Stig Nielsen, Jesper Harder, Tina Christensen, Henrik Thorndal, Henrik Leth, Brian Krog, Thomas Kragh, Steffen Andersen, Anders Labich, Lars Nikolajsen, Morten Andersen og Jesper Willemoes.
1) Valg af dirigent
Henrik Thorndal blev valgt ved fredsvalg.
2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
Alt var OK.
3) Valg af referent
Anders Labich blev valgt ved fredsvalg.
4) Bestyrelsen aflægger beretning
Se bilag 1.
5) Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Foreningen har kun et begrænset regskab. Det består i et garderobeskab på Århus Universitet med 50 kroner i depositum, disse penge skylder foreningen dog til Anders Labich.
6) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag. Der blev dog fremlagt følgende forslag: Oprettelsen af et frivilligt kontingent på 20 danske kroner for det næste bestyrelsesår. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men skal tages til revision/evaluering ved næste generalforsamling. Det blev kraftigt påpeget at kontingentet er frivilligt.
7) Valg af bestyrelse
Der blev ved fredsvalg valgt følgende bestyrelse:
  • Anders Labich - genvalg
  • Thomas Kragh - genvalg
  • Tina Christensen - genvalg
  • Jeppe Stig Nielsen
  • Morten Andersen
Bestyrelsen konstituerede sig kort efter mmed Anders Labich som formand og Thomas Kragh som kasserer.
8) Eventuelt
Det blev påpeget at der ville blive afholdt en turnering efter generalforsamlingen.
Mødet foregik i god ro og orden og sluttede ca 13:30.

Opdateret 2003-09-17
Tina Christensen