Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2002 > bilag1


Beretning for bestyrelsesåret 2001-2002

27/10-2001 Generalforsamling 2001

Vi startede året med en lille generalforsamling hvor følgende personer ved fredsvalg blev valgt:
  • Anders Labich (formand) -- genvalg
  • Thomas Kragh (kasserer)
  • Tina Christensen (medlemsdatabaseansvarlig) -- genvalg
  • Jesper Harder -- genvalg
  • Brian Krog
Efter generalforsamlingen blev der spillet mahjong.

17/11-2001 Mahjongdag i København

Tina Christensen arrangerede en mahjongdag for spillere i København. Det hele foregik nede på Cafe Åstedet i København og var en succes. Dagen blev startskudet til faste mahjongdage i København, hvor der i starten blev spillet hver anden torsdag, men efter stærk pres fra befolkningen blev det senere i 2002 udvidet til hver torsdag.

2/2-2002 Vintermahjongturnering 2002

En fredelig lørdag eftermiddag mødtes vi tolv mennesker og spillede en god vintermahjong-turnering. Turneringen var nyskabende på flere måder da den var den første der blev spillet med japanske regler. Alt i alt var det en fornøjelig dag, vinder blev Aslak Lindballe.

31/8-2002 Mahjongquiz 2002

Sidste års vinder af mahjongquizzen, Jesper Harder, stod i år for afholdelsen af årets mahjongquiz. Quizzen var svær, men retfærdig. Vinder blev Anders Labich.

12/10-2002 Mahjongturnering ved Viking Con 2002

Igen i år var der mahjongturnering ved årets Vinking Con. Der var hele seks deltagere, hvoraf de fire spillede et helt spil MMM. Vinderen udtrykte interesse for at spille med om torsdagen.

Hjemmeside

Mahjong Danmark er nu næsten klar med en ny hjemmeside, den vil i løbet af en månedstid komme til at ligge på www.mahjong.dk. I det hele har hjemmesiden forandret sig en hel del, der er kommet en masse nye sektioner og det har i det hele gjort den lettere uoverskuelig. Dette ændres med den nye. Der skal her lyde en stor tak til Flemming Lindblad for det store arbejde han har lagt i layoutet.

Ratingliste

Thomas Kragh og Anders Labich har lavet et lille program der kan styre ratinglisten for japansk mahjong. Listen har fået en del deltagere (38 stk) og har nu 368 indskrevne spil. der blev i perioden fra 27. august 2001 til 22. august 2002 spillet i alt 323 spil. Det er næsten et spil om dagen. Med københavnernes faste spilledag om torsdagen er de nu også pludseligt begyndt at røre på sig.
Ratinglisten har dog af og til været grund til diskussion. Listen er for mange en gulerod der gør det muligt at sætte sig nogle mål i sit mahjongspil. Men for nogle kan den være et problem, det er måske ikke så sjovt at ligge langt nede på listen alene. Den generelle holdning har hidtil været at folk må selv kunne se bort fra listen hvis man ikke interesserer sig for den, samt at det positive ved listen klart overskygger det negative.

Medlemstal

Foreningen er med sit medlemstal på 73 (3. oktober 2002) vokset ganske godt det sidste år. På samme tid sidste år havde vi 46 medlemmer. Deraf er de ca 20 medlemmer meget aktive og spiller fast hver uge.

Regelhæfte

Med skam må det meldes at der endnu ikke er blevet lavet et regelhæfte færdigt og lagt i de spild er sælges i butikker i Danmark. Der blev under generalforsamlingen sidste år lagt op til at det burde have en høj prioritet i det kommende år at færdiggøre en sådan. Dette er desværre ikke sket. Reglerne på nettet er til gengæld blevet uddybet og forbedret og må nu anses for værende ganske fyldige og grundige. Der mangler dog stadig enkelte regelsæt som endnu ikke er oversat.

Opdateret 2003-09-17
Anders Labich