Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2003


Generalforsamling 2003 i Mahjong Danmark

Tid:

18. oktober 2003, kl. 10:00

Sted:

Lars Nikolajsen
Harsdorffsvej 13, 3.
1874 Frederiksberg C

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Eventuelt

Referat:

Til stede:
Tina Christensen, Lars Nikolajsen, Thomas Kragh, Jeppe Stig Nielsen, Morten Andersen, Brian Krog, Freddy Christiansen, Jesper Willemoes Hansen, Henrik Leth og Sune Korreman.
1) Valg af dirigent
Tina Christensen blev valgt ved fredsvalg.
2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
Alt var OK.
3) Valg af referent
Anders Labich blev valgt ved fredsvalg.
4) Bestyrelsen aflægger beretning
Se bilag 1.
5) Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Se bilag 2.
6) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag. Sidste år blev der dog indført et frivilligt medlemsskab på 20 kroner, dette var betinget at det skulle tages op til revision i år. Dette blev gjort og konklusionen var at det er en god ide som vi ønsker at fortsætte med da det giver os mulighed for at lave diverse arrangementer, da vi pludselig har nogle penge til formålet.
7) Valg af bestyrelse
Allan Rasmusson, der ikke var til stede, havde sendt et brev til generalforsamlingen ang. et ønske om en bestyrelsespost (se bilag 3). Følgende personer blev valgft til bestyrelsen ved fredsvalg:
 • Anders Labich - genvalg
 • Thomas Kragh - genvalg
 • Tina Christensen - genvalg
 • Morten Andersen - genvalg
 • Allan Rasmusson
Bestyrelsen konstituerede sig selv umiddelbart efter valget med Anders Labich som formand (genvalg) og Thomas Kragh som kasserer (genvalg). Desuden besluttedes det at Allan Rasmusson får ansvaret for landsforeningens PR.
8) Eventuelt
Det blev påpeget at der ville blive afholdt en turnering efter generalforsamlingen.
Mødet foregik i "god ro og orden" og sluttede ca. 11:30.

Opdateret 2003-10-24
Anders Labich