Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2004


Generalforsamling 2004 i Mahjong Danmark

Tid:

16. oktober 2004, kl. 10:00

Sted:

hos Lars Nikolajsen
Harsdorffsvej 13, 3.
1874 Frederiksberg C

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
  3. Valg af referent
  4. Bestyrelsen aflægger beretning
  5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  6. Europamesterskab
  7. Valg af to repræsentanter til European Mahjong Association
  8. Indkomne forslag
  9. Valg af bestyrelse
  10. Eventuelt

Ad 6) Bestyrelsen fremsætter forslag om nedsættelse af en EM-komite der skal arbejde for at Europamesterskabet 2007 afholdes i Danmark og, hvis dette lykkes, skal stå for afholdelsen af EM 2007. Komiteen skal aflægge beretning for generalforsamlingen.

Ad 8) Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

Efter generalforsamlingen afholdes der mahjongturnering efter japanske regler: Copenhagen Open i Riichi. Vi indleder med en regelgennemgang.

Referat fra Generalforsamling 2004

Tilstede: Morten Andersen, Thomas Kragh, Tina Christensen, Henrik Leth, Lars Nikolajsen, Anders Labich, Allan Rasmusson, Freddy Kristiansen, Jesper Willemoes Hansen, Jesper Harder, Jeppe SN., Henrik N.
Ad 1. Dirigent: Tina Chr. blev enstemmigt valgt.
Ad 2. Godkendt.
Ad 3. Referent: Labich.
Ad 4. Se bilag.
Ad 5. Frivilligt kontingent ændret til 30 kr., pga. den negative saldo.
Ad 6. Info fra Tina. Hvis vi skal have et EM i 2007, SKAL vi have en EM-komite med medlemmer der er klar over arbejdsbyrden.
Allan: Invitation til TV-hold.
Ad 7. EM-komite: Allan Rasmusson, Tina Chr., Henrik Leth, Jesper W. H., Anders Labich.
Hjælpere: Thomas Kragh, Lars Nikolajsen.
Evt. snak om et sjette medlem i Århus.
Repræsentanter til EMA: Tina Chr., Allan Rasmusson.
Ad 8. Spørgeskema.
Ad 9. Valg af bestyrelse: Genvalg.
Ad 10. Ratinghalløj.

Opdateret 2004-10-16
Anders Labich