Hjem

Mahjong Danmark > Om foreningen > Bestyrelsen > Økonomi


Økonomi

Mahjong Danmarks CVR-nummer: 30464613

Mahjong Danmarks reg. og kontonummer: 2264 5497832499
Husk altid at angive navn og/eller medlemsnummer når du sætter penge ind på kontoen, fx ved indmeldelse og fornyelse af medlemskab.
Mahjong Danmarks årskontingent er på kr. 100,-

Mahjong Danmarks aktivitetskonto
Medlemmer kan søge støtte til mahjongaktiviteter via aktiviteteskontoen.

Regnskab og budget
Regnskaber og budgetter fra alle årene kan findes via generalforsamlingsreferaterne.


Opdateret 2009-02-18
Tina Christensen