Hjem

Mahjong Danmark > Om foreningen > Bestyrelsen > Guide til turneringsledere


Retningslinjer og huskeliste til turneringsledere

Annoncering
I god tid (mindst 2 måneder før officielle turneringer med EMA ranking) annonceres turneringen på EMA-kalenderen samt på Mahjong Danmarks hjemmesider, både den engelske og den danske. Følgende bør annonceres:

 • Dato og tidsplan
 • Sted, gerne med kort eller anden vejledning
 • Tilmeldingsprocedure, pris og deadline
 • Kontaktinfo inkl. procedure ved aflysning/udblivelse i sidste øjeblik.
 • Turneringsformat (antal og længde af runder, hvad præmieres? holdturnering?)
 • Dommer
 • Forplejning (hvad er inkluderet, hvad kan købes)
 • Overnatningsmuligheder og andre praktiske oplysninger for tilrejsende
 • Turneringens status: national kvalifikationsturnering, europæisk ranking
 • Deltagerlisten bør opdateres jævnligt
Anden annoncering via email, facebook, pressemeddelser bør også finde sted.

Europæisk ranking-certificering
Når turneringsformat, sted og dato er på plads, og allersenest 2 måneder før turneringen, beder arrangøren EMA-repræsentanten (Tina) om at søge om certificering hos EMA.

Husk senere at der skal udpeges en EMA-observatør når deltagerlisten er nogenlunde på plads. Spørg EMA-repræsentanten (Tina).

IT og håndtering af turneringsresultater.
 • Skaf udstyr: computer, printer med papir og blæk, evt. projektor.
 • Klargør excel-ark eller MTO (Jespers Mahjong Tournament Organizer software)
 • Vær opmærksom på hvordan resultater rapporteres til EMA .
 • Synligt turneringsur
 • Gongong
 • Lodtrækningsprocedure og skema for hvilke spillere der møder hinanden. Spillere bør så vidt muligt ikke spille mod den samme modstander flere gange, og bør så vidt muligt ikke spille mod holdkammerater når der er holdkonkurrence. I en riichiturnering bør man så vidt muligt starte ved bordene som hhv øst, syd, vest og nord lige mange gange.
Praktiske opgaver og ansvarsområder fordeles
 • Dommer
 • Køkkenhjælpere
 • Resultatindtastning
 • Reservespillere
 • Forplejning, bestilling/indkøb
 • Præmiekøb (pokaler fx deki.dk tre-fire uger før)
 • Logistik: it
 • Logistik: spil
 • Logistik: borde
 • Quiz
Ting der skal medbringes
 • Tidsprogrammet - til ophængning flere steder
 • Pointføringsark (hvis MTO benyttes, skal der sættes tid af til at printe disse efter lodtrækningen)
 • Pointoversigtsark til hvert bord, laminerede, A4 eller A5
 • Instruktion til hvert bord for at bytte plads i MCR. (findes på MTO pointføringsarket).
 • Regelbøger, regulations, Judge's manual
 • Bordnumre
 • Turneringskuffert med penne, saks, tape, tegnestifter, forlængerledning, lommeregner(e)
 • Opslag der kan vise vej til turneringslokalet
 • Opslag der viser Øst
 • Evt. opslag om rygning, brug af mobiltelefon, toiletter, priser for salg af mad/drikke
 • Printerpapir, ekstra blækpatron
 • Pr-materiale til evt. tilskuere.
Ting der skal informeres om
 • Velkommen!
 • Turneringsstatus (national kvalifikationsturnering, europæisk ranking)
 • Hvem er dommer?
 • Hvem er EMA observatør?
 • Hvem skal resultateres overdrages til efter runderne?
 • Hvad tilbydes af mad og drikke
 • Hvor er toilet, rygning, drikkevaresalg
 • Turneringssprog hvis der er udenlandske gæster
 • Opfordring til at tale dæmpet og ikke kommentere andres spil og strategi
 • Opfordring til at folk tager et kig på brikkerne for at undgå tvivl om genkendelse af blomster, 1 bambus, røde femmere etc.
 • Forklaring af hvad der sker når gongongen lyder i slutningen af runden.
 • Bordpoint, eller akkumuleret score med/uden uma
 • Hvad er der præmier for?
 • Instruktioner om evt. quiz
 • Sluk telefoner

Opdateret 2012-09-30
Tina Christensen