Hjem

Mahjong Danmark > Om foreningen > Aktivitetskonto


Aktivitetskonto

Betyrelsen indkalder ansøgninger til Mahjong Danmarks Aktivitetskonto.

Hvem kan søge? Ethvert medlem af Mahjong Danmark kan ansøge.

Hvad kan søges støtte til? Ansøgningen skal ligge inden for foreningens formål. Eksempler kunne være:

  • Dygtiggørelse, fx strategi- eller træningsweekend
  • Rejseaktiviteter i forbindelse med turneringer
  • Mahjong-aktivitetsdag, e.g. åbent hus-arrangement, begynderarrangement, senior-arrangement

Hvor meget kan der ansøges om? Der er ikke sat øvre eller nedre grænser for ansøgningers størrelse; dog er der for året 2012/2013 som rettesnor afsat et beløb på kr. 4000,- i budgettet.

Hvad skal en ansøgning indeholde?

  • Kort beskrivelse af den planlagte aktivitet
  • Det ansøgte beløbs størrelse
  • Budget
  • Navn, adresse, tlf og email for den ansvarshavende ansøger

Bemærk: Ansøgere der får bevilget støtte fra aktivitetskontoen skal efterfølgende aflevere dokumentation for aktivitetens afholdelse i form af:

  • Regnskab med kvitteringer til Mahjong Danmarks kasserer
  • Indlæg til nyhedsbrevet om aktiviteten
  • Evaluerings- eller forløbsrapport om aktiviteten til bestyrelsen i fald der er yderligere at tilføje som ikke er dækket af nyhedsbrevsindlægget

Hvad er ansøgningsfristen? Ansøgninger behandles løbende. Seneste frist for at komme i betragtning til uddelingen i 2013 er 1. aug. 2013. Bestyrelsen påregner en behandlingstid på 1-3 uger.


Opdateret 2012-12-29
Tina Christensen