Hjem

Mahjong Danmark > Nyhedsbrev > Efterår 2005


Efterår 2005

Leder

Af Anders Labich
Så er vi nået til bestyrelsesårets sidste nyhedsbrev. Egentlig havde vi jo i planerne at udgive fire om året, men af både økonomiske og praktiske grunde, samt det faktum at nyhedsbrevene fra nu af er på seksten sider i stedet for de tidligere otte, bliver det kun til tre indtil videre.
Dette nyhedsbrev er desuden det første der bliver sendt direkte ud til alle vores medlemmer, så jeg vil lige benytte chancen til at hilse på jer alle sammen. Mit navn er Anders Łabich, jeg har været jeres formand det seneste år, som hovedansvarspost har jeg desuden haft nyhedsbrevet.
Denne gang kan jeg byde på artikler om EM, om DM i OC (Official Chinese) samt indbydelser til generalforsamling og Copenhagen Open i Riichi og meget mere.

Invitation til Copenhagen Open 2005

Lørdag d. 22. oktober kl. 11:30 afholder Mahjong Danmark Copenhagen Open i Riichi.
Sted: Cafe Fata Morgana, Borups plads 26 København N.
Tilmelding: tina@mahjong.dk, senest 13. oktober. Maks. 24 pladser.
Tilmeldingsgebyr: 40 kr. Betales på dagen.
Der vil blive spillet syv runder. Turneringen forventes at være slut omkring klokken 22:30.
Se mere på http://mahjong.dk/.

DM i OC 2005

Af Thomas Kragh
Lørdag d. 7. maj afholdte Mahjong Danmark i København danmarksmesterskab i Officielt kinesiske mahjong. Vi mødtes ca. kl. 10 om morgen på Cafe Fata Morgana, som er københavnernes ugentlige spillested. Første spillerunde startede kl. 11.00 og varede 90 min., påbegyndte hænder fik man lov til at færdiggøre. Der var seks runder i alt og ved hvert bord i hver runde blev der uddelt fire point til vinder, to til 2. pladsen og et til 3. pladsen. Denne turneringsform er den som skal bruges til EM i slutningen af juni, dog med 7 runder i alt.
Oprindeligt var det meningen at turneringen også skulle bruges som kvalifikationsturnering til EM, men vi havde fået ekstra pladser så alle kunne komme med.
De første fem spillerunder var planlagt på forhånd. Sidste spillerunde blev spillet efter hvordan man lå (de fire bedste på bord A, de næste på bord B osv.)
En diskussion af den samlede turneringsform kan findes på forummet under "generelt – DM i OC 2005". Vinderen af turneringen blev Anders Łabich, formand for Mahjong Danmark, tillykke til ham. Tak til Tina for et velorganiseret og hyggeligt arrangement, og tak til Muyten for at dukke op, selv om at han havde det skidt, sådan at vi var seksten spillere; billeder og resultater kan findes på hjemme-siden.

Sommermahjong 2005

Af Jesper Willemoes
Humøret var højt, da der den 18. juni blev tanket op til starten på Sommermahjong 2005 hos Camilla. Vi var alt i alt tolv mennesker, der spillede indendørs mahjong i det gode vejr og drak tæt igennem, mens vi spillede. Muyten sørgede for reduktionen på listen over uafsluttede spil, og det infame 'foldespil' fra Å-stedet blev endeligt afsluttet. Det ældste uafsluttede spil, som er skrevet inde i foldespillet, har vi dog stadig til gode.
En ny mahjongregel blev indført, og den første selvtrækker i OC fik den store ære at skrive om "Sommermahjong 2005", meget til de andre spilleres store hævntørstige fornøjelse. Tina, Jeppe og Jesper W havde tidligere på året underholdt et firmaselskab med en introduktion af Mahjong, og firmaet havde uventet doneret penge til Mahjong Danmark.
Maden kunne således sponsoreres af Mahjong DK’s kassebeholdning til alles store glæde.
Sune fik efter maden fornøjelsen af at spille OC ved to borde og 2.-division kunne spille et af de mere sjældne divisionsspil. Tina løb af med sejren og kunne tilføje seks tiltrængte divisionspoint. Efter tolv timers intensiv mahjong gik en del af gæsterne. Herefter var vi det magiske tal, syv, og eftersom alle var for trætte til at spille ved to borde blev der skiftet over til selskabslege. De standhaftige holdt ud til kl. 5 næste morgen.
Vi takker Camilla for det store arbejde og et hyggeligt arrangement.

OC-træningslejr

Af Brian Krog
Forud for EM i mahjong begav syv EM-deltagere og Robert Bonde Jensen sig ud i et sommerhus i det mørke Vestjylland for at træne, nærmere bestemt i Skodbjerge syd for Hvide Sande. Anders Łabich og jeg tog ud i sommerhuset om fredagen, mens københavnerne ankom med tog til Varde station lørdag og blev afhentet der.
Netop derfor var den ikke EM-deltagende Robert en vigtig deltager. I stedet for at der var tre københavnere i toget og syv mahjongspillere i weekenden, var vi så fire københavnere og i alt otte spillere; Thomas Kragh og Helge M. Pedersen kom i bil fra Århus. Hen på eftermiddagen lørdag d. 4 var vi var alle samlet, og weekenden kunne begynde. Først holdt vi et kort møde om, hvordan vi bedst kunne udnytte weekenden til at forbedre vore evner ud i mahjongspillet.
Resultatet af mødet blev, at vi dels skulle være mere opmærksomme på de sjældne og usædvanlige hænder, som f.eks. reversible brikker, at vi skulle øve os i at tælle vores point op, og vigtigst af alt at vi skulle prøve på at gætte de andre spilleres hænder efter hver runde; vi drak øl for de point, vi glemte at tælle op. Begge aftener fik vi grillmad, som blev tilberedt af Łabich på glimrende vis. Efter spisningen tog vi lidt fri fra mahjongspillet ved at spille andre spil og lege selskabslege. Alt i alt havde vi en sjov og lærerig weekend, hvor vi lærte en masse mahjong og drak en masse øl.

En europæisk mahjongforening stiftes

Af Tina Christensen
Andetsteds i dette blad kan du læse om det første europamesterskab i mahjong som var en forrygende succes. Men hvordan startede det hele og hvordan sikres en fortsættelse af den række af europamesterskaber der startede med Nijmegen 2005 og som fortsættes med København 2007?
Efter det første (og hidtil eneste) verdensmesterskab i Tokyo, 2002, blev Anders Łabich og nederlandske Martin Rep enige om, at den gode stemning og fantastiske og inspirerende oplevelse som VM havde været ikke måtte ende her. Dette gjorde at det kom på tale mellem de to at arrangere et EM i mahjong. Initiativet startede op i løbet af 2003, og det stod hurtigt klart at man var nødt til at gøre noget for at samle de spredte mahjongspillere rundt om i Europa; kun få steder (Nederlandene, Italien og Danmark) var spillerne organiserede foreninger. En europæisk forening kom på tegnebrættet, og jeg fik opgaven med at udarbejde et forslag til foreningens struktur og vedtægter.
Ved hjælp af Martin Reps store netværk og en del internetsøgninger blev spillere rundt omkring opstøvet og kontaktet, og med udsigt til et kommende EM samt stiftelsen af en europæisk mahjongforening blev flere inspirerede til at starte lokale initiativer: Tyskland, Østrig, Ungarn og Frankrig har nu også nationale foreninger. Alt dette tog tid, men i juni 2005 skete det: 108 spillere mødtes i Nijmegen til det første EM i mahjong nogensinde, og lørdag aften mellem de to spilledage stiftede 17 europæere fra 9 lande European Mahjong Association (EMA). Forinden var der blevet gjort en del arbejde bag kulisserne, og en af de mest ivrige og entusiastiske mahjongspillere, som bl.a. har markeret sig ved mange velargumenterede indlæg i regeldebatterne på EM-forummet og i dommergruppen, Uwe Martens fra Tyskland, indvilligede til vores store begejstring i at blive formand for EMA.
Mødet foregik i en fortættet stemning af entusiasme og med et oprigtigt ønske om at gøre mahjong til en stor ting i Europa. Blandt de vigtige ting der blev besluttet på mødet, var, udover nedsættelsen af bestyrelsen og valget af Uwe som formand, beslutningen om at lave en hjemmeside for EMA samt oprettelse af en database med resultater fra europæiske turneringer som kan danne basis for en europæisk ratingliste, og sidst men ikke mindst: beslutningen om at det næste EM afholdes i Danmark i 2007!

Indkaldelses til generalforsamling

Af Anders Labich
Den 22. oktober afholder Mahjong Danmark ordinær general-forsamling. Foreløbig dagsorden består af følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
3) Valg af referent
4) Bestyrelsen aflægger beretning
5) Forelæggelse og godkendelse af regnskab
6) EM-komiteen aflægger beretning
7) Indkomne forslag
7a) Bestyrelsens forslag om kontingent på 100 kr.
7b) Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring
7c) Bestyrelsens budgetforslag for næste bestyrelsesperiode
8) Valg af bestyrelse
9) Eventuelt.
Generalforsamlingen vil blive afholdt hos Tina, Lundtoftegade 82, 4. tv., 2200 København. Ønsker man at have et punkt på dagsordenen, eller har man et forslag som man ønsker der skal stemmes om, skal forslaget være bestyrelsen i hænde senest d. 8. oktober. Endelig dagsorden vil blive udsendt via e-mail og opslag på hjemmesiden d. 15. oktober.
Efter generalforsamlingen vil der traditionen tro være en turnering i mahjong. Se mere om dette forrest i nyhedsbrevet.
7a) Bestyrelsens forslag om kontingent på 100 kr.
Bestyrelsen fremlægger forslag om et kontingent på 100 kr. i næste bestyrelsesperiode. Begrundelserne bygger på to ting: Mahjong Danmarks øgede aktivitetsniveau og det faktum at vi skal afholde EM i 2007. Det er svært at argumentere for at et firma skal skyde 50.000 kr. i vores EM, når vi ikke engang selv betaler et medlemsgebyr.
7b) Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring
Hvis forslaget om et kontingent på 100 kr. bliver vedtaget, bliver det aktuelt med en mindre vedtægtsændring. Dette skyldes, at så snart vi har faste indtægter, så er vi nødsaget til at lægge budget for næste år. Derfor foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændring: §5, stk. 3, punkt 5 i minimumsdagsordenen ændres fra ”Forelæggelse og godkendelse af regnskab” til ”Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget”.
7c) Bestyrelsens budgetforslag for næste bestyrelsesperiode
Hvis 7a bliver vedtaget, har vi faste indtægter i den kommende bestyrelsesperiode. Derfor mener vi det er nødvendigt med et budget, så man kan se hvad pengene skal bruges til.
Det konkrete budgetforslag kan man se her: Budget

OEMC 2005

Af Jeppe Stig Nielsen
Ups. Nyhedsbrevets redaktør har rykket mig for en beskrivelse af Nijmegen-turen som jeg lovede at aflevere for længe siden. Så nu går det ikke at prokrastinere ret meget længere. De fleste læsere vil allerede vide at vi drog til Nederland, nærmere bestemt Nijmegen, for at deltage i historiens første åbne europamesterskaber i mahjong (OC-regler).
Vores gruppe ankom i god tid (torsdag), og da var der en mindre hedebølge i området. Hurtigt lærte jeg at udtale byens navn og de fleste andre nederlandske ord, men jeg vil gemme det til en anden lejlighed at underholde jer med det. Vi blev indkvarteret hos Sohana der er en lokal mahjongspiller. Uvist af hvilken grund (Muyten m.fl. foreslog nogle upassende grunde) havde hun et hus med en masse senge i hvert rum, så hun kunne have adskillige deltagere boende. En udmærket ordning som hun dog også afkrævede os noget nær hotelpriser for.
Om byen vil jeg kun fortælle kort. Den daterer sig tilbage til en romersk militærlejr og fejrer for tiden sit 2000-års jubilæum. Yderligere festligheder mens vi var der, stammede fra et bøssearrangement i byen.
Ved åbningshøjtideligheden for mesterskabet var der forskellige taler, blandt andet en betydningsfuld kineser der forklarede at mahjong nu var blevet en anstændig sportsgren ganske uden øl, gambling og tobaksrøg. Til det mere kuriøse hørte en mere eller mindre morsom lille film som arrangørerne havde lavet om Nederland og mahjong og den nære forbindelse derimellem. Også nogle gamle dansende koner i nederlandske nationaltræsko fik vi set dernede.
Men til selve turneringen. Der var 108 deltagere, heriblandt tolv danskere. Til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål var der et dommerteam med deltagelse af en enkelt dansker. Reglerne var de kendte officielle kinesiske. Efter hver spillet hånd byttede de fire spillere ved hvert bord plads efter et sindrigt system; det var egentlig ikke så generende som man kunne have troet. Hver runde (engelsk: session) kørte på tid, og når tiden var udløbet, lød en stor gongong som signal til at alle borde straks skulle stoppe; de igangværende hænder blev ikke færdigspillet. Måske lidt ærgerligt hvis man sad med noget lækkert, men det var rart at der på den måde aldrig var spillere fra andre borde der luskede rundt bag ens ryg og belurede ens brikker. Pointene blev ført på papir, men jeg synes det var lidt træls at totalen (pointsummen) ikke blev beregnet efter hver hånd. Vores værtinde Sohana fungerede som dommer under turneringen. Ifølge et rygte som hun vist selv havde været med til at udbrede, var det fordi hun ikke havde spillet godt nok til at kvalificere sig som deltager. Men dommerne gjorde det nu udmærket i de få tilfælde hvor de blev konsulteret.
Efter de første par runder lå danskerne allerede godt placeret. Ikke mindst Sune Korreman havde en god start. Selv startede jeg lidt blandet med både første- og sidstepladser. Niveauet blandt de øvrige landes spillere kunne siges at være varierende. Der var en del hollændere der virkede usikre på spillet og ikke lod til at være specielt dygtige. Til gengæld var der også spillere, ikke mindst japanere, der var virkelig gode.
Et særligt indslag var den japanske verdensmester, Mai Hatsune, der begav sig rundt næsten som om hun var en popstjerne. Hun uddelte autografer og lod sig fotografere sammen med forskellige europæiske fans. Med selve spillet gik det også godt for hende; i lang tid havde hun maksimumpoint, og da turneringen var slut, lå hun på en andenplads, kun overgået af sin landsmand Masato Chiba der vandt alle sine syv sessions.
Den bedste europæer blev ovennævnte Sune Korreman med en 5.-plads. Jeres udsendte endte oppe på en fornuftig 35.-plads, altså blandt den bedste tredjedel. Dem der i vores lille hyggekonkurrence havde spået at jeg ville blive ringeste dansker, blev skuffede. Men fem danskere endte trods alt højere end mig hvilket viser hvor godt det danske hold klarede sig. Ved turnering fik vi gjort os et par nye bekendtskaber fra blandt andet Frankrig, Sverige og Italien hvilket naturligvis er yderst positivt. Der blev også stiftet et europæisk forbund som straks besluttede at næste åbne EM (2007) skal foregå i den europæiske by hvor der bor flest dygtige spillere (København!) [Red.: Forkert]. Men det er der nok nogen der skriver om andetsteds i bladet. Så man kan forstå at vi var svært tilfredse da vi rejste hjemad. Og vi medbragte andet end de håndgribelige gaver og præmier vi havde fået dernede.
Næste store OC-turnering bliver Tredje Åbne Kinesiske Mesterskaber i Beijing hvor både Henrik Leth, Sune Korreman og jeg deltager. Så ønsk os held til at slå asiaterne.

Bagsiden

Sponsorater til EM 2007 søges
Alle bør nok efterhånden have fundet ud af at vi i 2007 skal afholde EM i mahjong i Danmark. I denne sammenhæng søger vi sponsorer til arrangementet. Så hvis der er nogen af vores medlemmer derude, der kender til nogen (evt. jeres arbejdsgiver, eget firma o.l.) der kunne finde på at sponsorer projektet, vil vi meget gerne høre mere fra jer. Det ville være os en stor hjælp.
På vegne af EM-komiteen
Anders Łabich
mobil: 3122 1157
e-mail: labich@mahjong.dk
Store kommende turneringer
22. oktober 2005: København (DK), Copenhagen Open, Riichi.
28.-31. oktober 2005: Beijing (CH), 3. kinesiske mesterskab, OC.
Danskere: Sune Korreman, Henrik Leth og Jeppe S. Nielsen.
12. november 2005: Nijmegen (NL), Golden Dragon Tourn., OC.
Danskere: Tina Christensen.
28. januar 2006: Århus (DK), DM i Riichi.
4. februar 2006: Edewecht (D), Chinese New Year Tournament.
13. maj 2006: Mechelen (B), Green Dragon of Flanders, OC.

Opdateret 2005-10-10
Anders Labich