Hjem

Mahjong Danmark > Ratinglister (gamle) > Ratingsystemet


De matematiske detaljer i Mahjong Danmarks ratingsystem

RatingNy = RatingGammel +
Pointscore*Spillængdefaktor + Sværhedsgrad - RatingGammel

Dæmpningsfaktor

Sværhedsgrad = ratinggennemsnittet for de deltagende spillere i det pågældende spil.

Dæmpningsfaktor = 40 * Spillængdefaktor (*2 hvis der kun er tre spillere) + 1.

Hvis der spilles mindre end et helt spil, ganges hver spillers Pointscore med en Spillængdefaktor. Dæmpningsfaktoren skal også korrigeres for Spillængdefaktoren. For et helt spil er Spillængdefaktoren = 1, for et halvt spil er den 2, se derudover tabellen herunder.

En spillers forventede pointscore i et spil er forskellen mellem spillerens rating og spillets sværhedsgrad. Klarer spilleren sig bedre end sin forventede score, stiger spillerens rating, og omvendt hvis spilleren får færre point end sin forventede score, falder spillerens rating. Ved udregningen af den forventede score, skal Spillængdefaktoren også tages i betragtning.

Antal vinde (spilrunder)Spillængdefaktor, MCRSpillængdefaktor, Riichi
4 1 -
3 4/3 -
2 2 1
1 4 2

Den skarpe iagttager spørger måske sig selv hvorfor der adderes 1 til sidst i udregningen af dæmpningsfaktoren. Det er en operation som kom ind i formlen på grund af de tankeprocesser der lå bag udledningen, men som ikke har nogen egentlig matematisk begrundelse, og som aldrig er blevet luget bort.


Opdateret 2008-03-19
Tina Christensen