Hjem

Mahjong Danmark > Regler > Grundregler


1 Udstyr

1.1 Mahjongbrikker

Et normalt sæt mahjongbrikker (kan også være kort i stedet for brikker) består af følgende:

1.1.1 Rækker

Der er tre rækker, hver række består af 36 brikker - fire af hver brik nummereret fra 1 til 9.
1.1.1.1 Bambus
Er også kendt som stænger eller pinde.
1 bambus2 bambus3 bambus4 bambus5 bambus6 bambus7 bambus8 bambus9 bambus
1.1.1.2 Cirkler
Er også kendt som pletter eller huller.
1 cirkel2 cirkler3 cirkler4 cirkler5 cirkler6 cirkler7 cirkler8 cirkler9 cirkler
1.1.1.3 Skrifttegn
Er også kendt som tal eller tegn.
1 skrifttegn2 skrifttegn3 skrifttegn4 skrifttegn5 skrifttegn6 skrifttegn7 skrifttegn8 skrifttegn9 skrifttegn

1.1.2 Honnører

Ud over rækkerne indeholder et spil 28 honnører, fire af hver af de fire vindretninger og fire af hver af de tre drager.
1.1.2.1 Vinde
Der er seksten vindbrikker bestående af fire af hver af de fire vinde: øst, syd, vest og nord. De er herunder vist i samme rækkefølge.
ØstSydVestNord
1.1.2.2 Drager
Der er tolv dragebrikker bestående af fire af hver af de tre drager: hvid, grøn og rød. De er herunder vist i samme rækkefølge.
Hvid drageGrøn drageRød drage

1.1.3 Blomster og årstider

I nogle regelsæt kan man spille med otte ekstra brikker - fire årstider (forår, sommer, efterår og vinter) og fire blomster (blommeblomst, orkidé, krysantemum og bambus). De er herunder vist i samme rækkefølge, det skal dog siges at disse brikker er meget forskellige fra spil til spil, de er dog ofte nummererede og rækkefølgen svarer altid til den her nævnte.
ForårSommerEfterårVinterBlommeblomstOrkideKrysantemumBambus

1.1.4 Blanke brikker

Langt de fleste spil indeholder desuden fire blanke brikker, disse kan bruges som en alternativ hvid drage i stedet for den på billedet viste brik.

1.1.5 Jokere

Enkelte spil indeholder desuden fire eller otte jokere som varierer meget af udseende, lige fra kunstfærdigt udførte brikker med mærkelige skrifttegn i midten til jokerlignende brikker som vi kender dem fra almindelige kortspil. Disse jokere bruges kun i en enkelt mahjongvariant: amerikansk. Amerikansk mahjong er væsentligt anderledes end andre typer mahjong, disse grundregler kan af denne grund ikke bruges til amerikanske regler.

1.2 Jetoner

Oftest følger der nogle jetoner med et mahjongspil, disse bruges til at lette pointregnskabet. Med spil hvor brikkerne er lavet af ben og bambus, følger der oftest nogle pinde af ben med som bruges til det selvsamme formål.

1.3 Terninger

Til spillet skal der desuden bruges minimum to almindelige seks-sidede terninger. Kinesiske terninger har oftest farvet etteren og fireren røde, dette har ingen praktisk betydning for selve spillet.

1.4 Vindmarkører

Der er flere forskellige måder vindmarkører kan se ud på. De to mest almindelige typer er fire brikker med tegnene for vindene påmalet, eller en terning med vindene påmalet siderne og så en tilhørende kasse som terningen kan placeres i. Disse bruges til at vise hvem der er hvilken vind og hvilken vind der er rundens vind.

2 Før spillet

2.1 Bordplaceringerne

Det første man skal finde ud af er hvem der skal sidde hvor, og hvem der er hvilken vind fra starten. De 4 spillere sætter sig ved et bord af passende størrelse. Ejeren af spillet tager en brik af hver vind, lægger dem med billedsiden nedad og blander dem grundigt. Han placerer dem nu på en række foran sig. Herefter tager han en lige brik (2, 4, 6 eller 8) og en ulige brik (1, 3, 5, 7 eller 9) og placerer henholdsvis til venstre og til højre for vindene. Spilleren til højre for ham ruller nu to terninger og tæller spillerne antallet af øjne mod uret rundt, startende med sig selv som 1. Den pågældende spiller tager nu begge terninger og ruller igen, er det samlede antal øjne lige tager han brikken ved siden af den lige brik, og omvendt hvis han slår ulige. Spillerne tager nu på skift (mod uret rundt) den næste brik i rækken. Hver spiller har nu en vind, denne vind er spillerens vind i første spil. Spillerne rokerer nu rundt så de sidder i rækkefølgen øst, syd, vest og nord - mod uret rundt.
Bemærk: Vindenes placering stemmer ikke overens med verdenshjørnernes, der er byttet om på øst og vest.

2.2 Spurvenes kvidren

Efter at spillernes indbyrdes placering er blevet fundet, kan spillet begynde. Hvert spil starter med at man blander brikkerne grundigt. Dette er en forholdsvis støjende affære og er kendt som spurvenes kvidren. Det anses som værende meget vigtigt for spillernes held i det kommende spil, at alle deltager i denne proces. Sidder en spiller udenfor, brydes harmonien og spillet kan derfor ikke forventes at blive godt.

2.3 Muren bygges

Så snart brikkerne er blandet grundigt bygger hver spiller en sytten brikker lang og to brikker høj mur. Alle brikkerne placeres med billedsiden nedad og med de lange sider mod hinanden. De fire mure placeres med enderne mod hinanden så de danner et kvadrat midt på bordet.

Bemærk: Spilles der med blomster og årstider, skal spillerne bygge en atten brikker lang mur.

2.4 Uddeling af brikker

Spilleren der er øst, ruller nu to terninger, han tæller murene rundt, startende med sin egen som 1 og fortsættende mod uret rundt, indtil han når muren svarende til det rullede antal øjne, den pågældende murs spiller ruller derefter atter de to terninger og tæller på stakkene i sin mur, startende med stakken længst til højre, indtil han når stakken svarende til det rullede antal øjne. Denne stak tages ud af muren og de to brikker placeres oven på muren umiddelbart til højre for bruddet. Han tager derefter de fjorten brikker umiddelbart til højre for brudet (inkl. de to frasorterede brikker) og rykker lidt væk fra resten af muren, disse brikker kaldes taget.
Bemærk: Hvordan taget laves og hvor mange brikker der skal være deri afhænger af reglerne, de her forklarede er kun de mest almindelige og vejledende. Hvordan det præcis skal gøres skal læses i variationens regelsæt.
Spilleren der er øst, tager herefter de to stakke (dvs. fire brikker) umiddelbart til venstre for bruddet (med uret rundt), syd tager herefter de næste to stakke, herefter tager vest to stakke og slutteligt tager nord to stakke, dette gentages to gange mere, indtil alle spillere har tolv brikker hver. Øst tager nu den næste stak, og kommer dermed op på fjorten brikker, og de resterende spillere tager på skift (som før) hver én brik og kommer dermed alle op på tretten brikker.

3 Spillets gang

3.1 Formålet

Spillets formål er, med sine tretten brikker på hånden og en fjortende brik som man trækker op under sin tur, at danne en gyldig mahjonghånd eller en specialhånd.

3.1.1 Mahjonghånd

En mahjonghånd består af fjorten til atten brikker inddelt i fire sæt á tre eller fire brikker og et par. Hvert sæt kan være tre forskellige ting: Chow, pung eller kong. For at en mahjonghånd er gyldig er der desuden nogle bestemte regler som er forskellige fra regelsæt til regelsæt.
3.1.1.1 Chow
En chow består af tre på hinanden følgende brikker, f.eks. 3-4-5 i bambus.
4 skrifttegn5 skrifttegn6 skrifttegn
3.1.1.2 Pung
En pung består af tre ens brikker, f.eks. 2-2-2 i cirkler.
2 cirkler2 cirkler2 cirkler
3.1.1.3 Kong
En kong består af fire ens brikker, f.eks. Ø-Ø-Ø-Ø.
ØstØstØstØst
3.1.1.4 Par
Et par består af to ens brikker, f.eks. 9-9 i bambus.
9 bambus9 bambus

3.1.2 Specialhånd

Specialhænder består ligeledes af fjorten til atten brikker. De fleste specialhænder er samtidig normale mahjonghænder, men tæller pointmæssigt anderledes. Enkelte specialhænder er direkte anderledes sammensat, f.eks. Syv Par eller Tretten Grader af den Kejserlige Skat. Hvilke specialhænder man spiller med afhænger af hvilke regler man spiller med, og det er derfor nødvendigt at kikke i det pågældende regelsæt for at finde de gældende hænder.
3.1.2.1 Syv Par
Syv Par er den mest almindelige specialhånd. Den består i al sin enkelhed af syv par.
2 bambus2 bambus 8 bambus8 bambus 4 cirkler4 cirkler 5 skrifttegn5 skrifttegn 9 skrifttegn9 skrifttegn ØstØst VestVest
3.1.2.2 Tretten Grader af den Kejserlige Skat
Kaldes også ofte for Tretten Vidundere, kært barn har mange navne. Denne specialhånd består af en af hver 1'er (tre brikker), en af hver 9'er (tre brikker), en af hver vind (fire brikker), en af hver drage (tre brikker) og en ekstra af ovenstående.
Bemærk: Nedenstående tretten forskellige brikker kaldes også for officerer.
1 bambus9 bambus1 cirkel9 cirkler1 skrifttegn9 skrifttegnØstSydVestNordHvid drageGrøn drageRød drage Nord

3.2 Spillerens tur

Spillerne skiftes nu til at tage deres tur. Øst starter spillet og spillet fortsætter derefter normalt mod uret rundt. Det vil dog ske fra gang til gang at spillere bliver sprunget over.
Bemærk: Øst starter spillet med fjorten brikker og skal derfor ikke tage en brik i sin første tur.

3.2.1 Tag en brik

Spillerens tur starter med at man tager en brik. Dette kan gøres på to måder, enten kan man tage den sidst afsmidte brik, eller også kan man tage en brik fra muren.
3.2.1.1 Den sidst afsmidte brik
Man kan, hvis man kan opfylde enkelte krav samle den senest udsmidte brik op. Dette kan gøres som følge af fire forskellige situationer: Mahjong, kong, pung eller chow. For de tre førstes vedkommende er det ligegyldigt hvilken spiller der har smidt brikken af, det er derved muligt at springe andre spilleres tur over.
3.2.1.1.1 Mahjong
Man kan samle den sidst afsmidte brik op, hvis man med den og sine brikker på hånden kan danne en gyldig mahjonghånd eller specialhånd. Spilleren siger: "Mahjong" og tager brikken og viser sine brikker på hånden. Er hånden gyldig er spilleren hermed vinder af det enkelte spil.
Bemærk: Man må kun flytte rundt på de skjulte brikker på hånden, ikke de åbne.
3.2.1.1.2 Kong
Man kan samle den sidst afsmidte brik op, hvis man med den og tre af sine skjulte brikker på hånden, kan danne en kong. Spilleren siger: "Kong" og hvis ingen anden spiller melder mahjong på den samme brik, tager spilleren brikken, viser de tre andre brikker, og lægger alle fire frem på bordet foran sig med billedsiden opad. Disse fire brikker tilhører stadig spillerens hånd men er blot synlige for alle spillerne. Da spilleren har dannet en kong tager han herefter en af tagets brikker og fortsætter derefter sin tur. Brikken der skal tages fra taget, er den brik der er nærmest det oprindelige brud da spillet startede. Spilleren fortsætter herefter sin tur.
3.2.1.1.3 Pung
Man kan samle den sidst afsmidte brik op, hvis man med den og to af sine skjulte brikker på hånden, kan danne en pung. Spilleren siger: "Pung" og hvis ingen anden spiller melder mahjong på den samme brik, tager spilleren brikken, viser de to andre brikker, og lægger de tre brikker frem på bordet foran sig med billedsiden opad. Som med en kong tilhører disse tre brikker stadig hånden, men er blot synlige for alle de andre spillere. Spilleren fortsætter herefter sin tur.
3.2.1.1.4 Chow
Man kan samle den sidst afsmidte brik op, hvis man med den og to af sine skjulte brikker på hånden, kan danne en chow og det samtidig var spilleren til venstre der smed brikken af. Spilleren siger: "Chow" og hvis ingen anden spiller melder mahjong, kong eller pung på den samme brik, tager spilleren brikken, viser de to andre og lægger de tre brikker frem på bordet foran sig med billedsiden opad. Som med en kong og en pung tilhører disse tre brikker stadig spillerens hånd, men er blot synlige for alle spillerne. Spilleren fortsætter herefter sin tur.
3.2.1.2 Brik fra muren
Hvis ingen spiller melder mahjong, kong, pung eller chow tager spilleren hvis tur det er en brik fra muren. Den brik der skal tages er den næste brik fra bruddet i starten - i retningen med uret rundt. Spilleren fortsætter herefter sin tur.
Bemærk: Spillet fortsætter mod uret rundt, mens brikker tages fra muren med uret rundt.
3.2.1.3 Timing
Timingen er her af meget vigtig betydning. Man må melde på en brik indtil den næste spiller har lavet sit afsmid. Det vil sige at man godt må melde, f.eks. pung, selv efter den næste spiller har taget en brik op på hånden. Hvis man gør dette skal spilleren der har taget en brik lægge den tilbage.

3.2.2 Kong???

Hvis spilleren med de brikker han har på hånden, kan danne en kong, må han gøre dette. Dette kan gøres på to forskellige måder. Spilleren kan godt lave mere end en kong hver tur.
3.2.2.1 Skjult kong
Hvis spilleren har fire ens brikker blandt sine skjulte brikker, må spilleren melde kong. Spilleren siger: "Kong" og viser de fire ens brikker. Han lægger derefter de fire brikker frem på bordet foran sig, hvor de to midterste lægges med billedsiden nedad og de to yderste med billedsiden opad. De fire brikker tilhører stadig spillerens hånd, men er blot synlige for alle spillerne. Da spilleren nu har dannet en kong tager han en brik fra taget, brikken er som i 3.2.1.1.2 den brik der er nærmest bruddet fra starten. Spilleren fortsætter herefter sin tur.
Bemærk: Brikkerne tilhører spillerens åbne del af hånden, dvs. at de ikke kan flyttes ud af kongen senere, men kongen er stadig skjult.
7 cirkler7 cirkler7 cirkler7 cirkler
3.2.2.2 Åben kong
Hvis spilleren har en åben pung på bordet foran sig og samtidig har den fjerde af slagsen blandt sine skjulte brikker, må spilleren melde kong. Spilleren siger: "Kong" og viser den fjerde brik. Alle de andre spillere har nu chancen for at se om de kunne have været gået mahjong på den pågældende brik, hvis dette er tilfældet mislykkes kongen og spilleren/spillerne der vil gå mahjong siger: "Mahjong" og er dermed vindere af det pågældende spil. Er det derimod ikke tilfældet placerer spilleren den fjerde brik ved siden af de tre andre og da han nu har dannet en kong tager han som i 3.2.1.1.2 og 3.2.2.1 en brik fra taget. Spilleren fortsætter herefter sin tur.

3.2.3 Mahjong???

Hvis spilleren med de brikker han har på hånden nu kan danne en gyldig mahjonghånd eller en specialhånd må han sige: "Mahjong" og har dermed vundet det pågældende spil. Der er dog enkelte regler der skal overholdes. Har spilleren ikke mahjong, fortsætter spilleren sin tur.
3.2.3.1 Skjulte og åbne brikker
Åbne brikker er de brikker på spillerens hånd, alle spillerne kan se, dvs. de brikker der allerede er del af en chow, pung eller kong. Skjulte brikker er de resterende brikker, altså dem som kun spilleren selv kan se. Åbne brikker er altid fastlåste i det sæt de er placeret i, man kan ikke senere flytte dem til et andet sæt. Kun skjulte brikker kan flyttes rundt fra sæt til sæt på den skjulte del af hånden.
3.2.3.2 Lige meldt pung eller chow
Har spilleren lige meldt pung eller chow er det ikke tilladt at melde mahjong.
Bemærk: Man kunne i stedet have meldt mahjong i stedet for den pågældende anden melding.

3.2.4 Afsmid

Hvis spilleren ikke kan (eller ønsker at) danne flere konger og samtidig ikke kan (eller ønsker at) melde mahjong skal spilleren slutte sin tur af med at vælge en af sine skjulte brikker og smide af. Den valgte brik placeres på bordet foran spilleren inden for murens vægge og spilleren siger brikkens navn, f.eks: "7 bambus". Spillerne skal placere deres afsmidte brikker så alle spillerne kan se hvem der har smidt hvilke brikker af og i hvilken rækkefølge.

3.3 Spillets afslutning

Hvert spil kan slutte på to forskellige måder, enten ved at en eller flere spillere går mahjong, eller også ved at muren løber tør for brikker. Uanset hvilken af disse to muligheder der er den aktuelle fortsætter man med at regne scoren ud for hver af de fire spillere.

3.4 Score

Efter endt spil beregnes scoren for hver af de fire spillere, hvor mange point der gives og hvem der skal betale hvor meget afhænger af hvilke regler der spilles med. Jeg vil her vise grundreglerne for pointberegning, alle andre pointsystemer kommer i en eller anden forstand af dette system.

3.4.1 Point

Først beregnes hvor mange point spillerens hånd er værd.
  Åben Skjult
Pong i 2 til 8 2 4
Pong i officerer 4 8
Kong i 2 til 8 8 16
Kong i officerer 16 32
Tilfælde Point
Gik mahjong 20
Par i drager 2
Par i egen vind 2
Par i rundens vind 2
Andre par 0
Mahjong på et par 2
Mahjong på eneste sted 2
Mahjong på selvtræk 2
Chow 0

3.4.2 Fordoblinger

Herefter sammentælles hvor mange fordoblinger hånden er værd. Fordoblinger mærket med en * gælder kun for spillere der har mahjong og spillere der kun mangler én brik i at gå mahjong (fisker).
Tilfælde Antal fordoblinger
Hver pung eller kong i drager 1
Hver pung eller kong i rundens vind 1
Hver pung eller kong i egen vind 1
Kun én række og honnører 1*
Kun punger eller konger 1*
Kun én række 2*
Fuldstændig skjult hånd 2*
Stjæle en kong 1*
Kun officerer 2*

3.4.3 Total

Værdien af spillerens hånd er det antal point den er værd fordoblet så mange gange som punkt 3.4.2 siger. Gik en spiller mahjong får vedkommende det antal point hans hånd er værd, fra hver af de andre spillere. Gik en spiller ikke mahjong får han det antal point hans hånd er værd, fra hver af de andre spillere der heller ikke gik mahjong. Øst betaler altid dobbelt til de andre spillere, men får ligeledes også altid dobbelt udbetalt af de andre spillere. Der spilles for det meste med en limit på 1000 point, så hvis man får mere end 1000 tæller det kun som 1000.

3.4.4 Specialhænder

De to specialhænder: Syv Par og Tretten Vidundere kan ikke tælles sammen som normalt, og de tildeles derfor nogle point i forhold til den valgte limit.
3.4.4.1 Syv Par
Syv Par er 500 (halv limit) point værd hvis man går mahjong, og 200 (kvart eller femtedel limit) hvis man fisker efter den.
3.4.4.2 Tretten Vidundere
Tretten Vidundere er 2000 (dobbelt limit) point værd hvis man går mahjong og 1000 (limit) point hvis man kun fisker.

4 Efter spillet

4.1 Vindenes rokering

Efter hvert spil skal man finde ud af hvem der er hvilken vind i næste spil. Hvis øst vandt (gik mahjong) forbliver han øst. Hvis øst ikke gik mahjong bliver den der var syd før, nu øst; den der før var vest, bliver syd; den der før var nord, bliver nu vest og den der før var øst, bliver nu nord.

4.2 Rundens vind

Et komplet spil mahjong består af fire runder mahjongspil. Hver runde har sin egen vind. Den første rundes vind er øst. Før næste spil startes skal man finde ud af om der startes på en ny runde. Der startes på en ny runde, når alle spillere har været øst i den pågældende runde, dvs. når øst har rykket fire gange. Den anden rundes vind er syd, den tredies er vest og den fjerde og sidste rundes vind er nord.
Bemærk: Et komplet spil mahjong består således af mindst seksten små spil mahjong.

4.3 Næste spil

Efter at man har fundet ud af hvilken vind der er rundens vind og hvem der er hvilke vinde i næste runde, starter man på ny med at lade spurvene kvidre.

4.4 Slut

Efter fire runder er spillet slut og den spiller der har flest point er at regne som spillets vinder.
Bemærk: Det er altså lige meget hvor mange gange man er gået mahjong, det vigtigste er at have flest point til sidst.

5 Ekstra regler

5.1 Blomster og årstider

I enkelte regelsæt kan man vælge at spille med blomster og årstider. Disse brikker er en slags bonusbrikker der tilføjer spillet et større moment af held.

5.1.1 Hvad gør man med dem?

Hver gang man trækker en blomst eller en årstid lægger man den blot på bordet foran sig og trækker en ny brik. Har man fra starten blomster eller årstider på sin hånd, lægger man dem ligeledes frem foran sig og tager en ny brik for hver blomst eller årstid man havde.

5.1.2 Point

Hver blomst og hver årstid er fire point værd.

5.1.3 Fordoblinger

Hver vind har sin egen blomst og årstid:
Vind Blomst Årstid
Øst Blommeblomst Forår
Syd Orkidé Sommer
Vest Krysantemum Efterår
Nord Bambus Vinter
Har en spiller sin egen blomst eller sin egen årstid får han 1 fordobling for hver. Har en spiller desuden alle fire blomster eller alle fire årstider tildeles han 2 fordoblinger ekstra for hver.

6 Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål vedrørende regler eller andet angående mahjong kan altid stilles til Mahjong Danmark. Dette gøres ved at sende en email til mahjong@daimi.au.dk.

Opdateret 2003-09-19
Tina Christensen