Hjem

Mahjong Danmark > Regler > Begynder: Korte Grundregler


Mahjong

Brikker

Der findes tre rækker med brikker fra 1 til 9: bambus, cirkler og skrifttegn.

Dertil kommer tre drager (rød, grøn og hvid) samt 4 vinde (øst, syd, vest og nord).

Alle brikkerne findes i fire eksemplarer.

Kombinationer

  • En pung består af tre ens brikker, f.eks. 3 nordenvinde eller 3 af 9 bambus.
  • En kong består af fire ens brikker.
  • En chow består af en følge af tre brikker, f.eks. 2-3-4 i cirkler. Man kan ikke lave chow af vinde og drager.

En mahjonghånd består af fire gange pung/kong/chow plus et par.
Ofte vil der være yderligere betingelser der skal opfyldes, men disse varierer fra regelsæt til regelsæt og er derfor ikke beskrevet her.
Hvis der ikke indgår konger, består en mahjonghånd af 14 brikker. For hver kong får man en ekstra brik. Eksempel på en mahjonghånd:

       

Spillet

Det afgøres (f.eks. ved terningkast) hvem der starter som øst. I mahjong spiller man mod uret rundt. I rækkefølge mod uret rundt fra øst sidder syd, vest og nord (sic!).

Af de 136 brikker bygges en firfløjet mur. Hver fløj er 17 brikker lang og to høj. Øst slår to terninger og tæller antallet af øjne rundt, startende med sig selv, for at afgøre hvilken spiller der skal bryde muren, ved en otter ville det f.eks. være nord. Denne spiller tæller nu samme antal øjne ind fra højre kant af muren foran ham, og disse to brikker tages ud. Den nederste placeres oven på muren to pladser mod højre, den anden placeres på den femte plads til højre for bruddet. Efter den sjette plads laves et lille mellemrum i muren så 14 brikker står for sig. Dette er de løse brikker som der trækkes fra når man får en kong.

Brikker trækkes med uret rundt. Øst tager nu de fire brikker til venstre for de løse brikker, syd de fire næste osv. til alle har 12 brikker. Herefter tager øst yderligere to brikker, mens de øvrige nøjes med en enkelt. Øst skal nu smide en brik af. Afsmid lægges med billedsiden op foran hver spiller så det kan ses hvad man har smidt og i hvilken rækkefølge. Herefter tager syd en brik og smider af etc.

Hvis man ved hjælp af det seneste afsmid suppleret med brikker fra hånden kan samle en pung eller kong, kan man annoncere dette og derefter tage brikken og lægge sin pung/kong ned foran sig (husk at tage en løs brik hvis det er en kong). Herefter smider man af og spilleren til højre for en får turen. Man må annoncere en pung/kong lige indtil et nyt afsmid er lagt på bordet. Har en spiller nået at trække op, skal han lægge den trukne brik tilbage.

Spilleren til højre for den der har lagt det seneste afsmid, må desuden annoncere en chow, tage brikken og lægge chowen foran sig.

En pung/kong/chow der således ligger foran en spiller, betegnes åben. De kombinationer man måtte have på hånden, betegnes skjulte. Hvis man trækker den fjerde brik til en åben pung, må man udvide den til en kong og trække en løs brik. (Man kan ikke udvide en åben pung til en kong ved hjælp af et afsmid). Hvis man sidder med en kong på hånden, skal man, for at den tæller som kong, lægge den foran sig og trække en løs brik; den tæller dog stadig som skjult, og det markeres ved at de to midterste brikker vendes med billedsiden ned.

En spiller må annoncere en mahjong og tage det seneste afsmid, også selv om dette afsmid ellers ikke gav mulighed for at punge eller chowe (f.eks. hvis det var parret der blev færdiggjort). Hvis der er flere spillere der reagerer på samme afsmid, vil pung/kong vinde over chow, og mahjong vil vinde over pung/kong/chow. Hvis mere end en spiller annoncerer mahjong, vil spilleren der sidder først efter afsmideren, vinde.

Et delspil slutter når en spiller går mahjong eller der kun er løse brikker tilbage. Hvis øst går mahjong, fortsætter spilleren som øst i næste delspil, ellers bliver syd nu øst, og de øvrige positioner skifter tilsvarende. Når øst kommer tilbage til spilleren der startede som øst, starter en ny runde. Et helt spil består af fire runder. Hver runde har en fremherskende vind. Det er i første runde øst, i anden runde syd osv.

Blomster og årstider

Man kan vælge at spille med yderligere otte brikker: fire blomster og fire årstider, hver af disse passer til en vind:

Vind Blomst Årstid
Øst Blommeblomst Forår
Syd Orkide Sommer
Vest Krysantemum Efterår
Nord Bambus Vinter

Når man spiller med disse, skal murene være 18 brikker lange i stedet for 17. Når man trækker en blomst eller årstid, lægger man den straks foran sig og tager en løs brik.

Point

Efter hvert delspil tælles point sammen. En hånds pointværdi er meget afhængig af hvilke regler man spiller efter. Blomster og årstider giver ekstra point. Mange regelvarianter har defineret en række specialhænder der giver ekstra mange point.


Opdateret 2009-10-26
Tina Christensen