Hjem

Mahjong Danmark > Regler > MMM


Tillægsregler for Mahjong Masters Million

af Anders Labich for Mahjong Danmark v. 1.0, 2001.

0 Ændringer i forhold til grundreglerne

0.1.1.3 Blomster og årstider

Der spilles altid uden blomster og årstider.

0.2.4 Uddeling af brikker

Taget består af fjorten brikker, de to der skal frasorteres placeres oven på den anden og femte stak væk fra bruddet. Bemærk: Det er denne metode der er brugt på billedet i grundreglerne.

0.3.1.1 Mahjonghånd

En gyldig mahjonghånd skal have minimum en fordobling.

0.3.1.2 Specialhænder

Der spilles kun med Syv par og ikke Tretten vidundere.

0.3.2.1.1.1 Mahjong

Man må ikke melde mahjong på en brik man allerede har haft smidt ud i samme spil. Ligeledes må man heller ikke melde mahjong på en brik der er blevet smidt ud før i samme tur. Det vil sige siden spilleren sidst havde sin tur. Man kan dog stadig gå mahjong, man skal blot lave et selvtræk.

0.3.2.1.1.2 ? 0.3.2.1.1.4 Kong ? Pung ? Chow

Når man melder enten kong, pung eller chow skal man, hvis man får meldingen rotere den pågældende brik 90 grader og placere den i retningen mod den spiller man har fået den af. Fik man den af spilleren til venstre for en, placerer man brikken længst til venstre; fik man den af spilleren overfor, placerer man den i midten; og fik man den af spilleren til højre placerer man brikken længst til højre og altid roteret 90 grader. Er der tale om en kong, roterer man to brikker.

0.3.2.1.1.2 + 0.3.2.2 Kong

Brikken der skal tages som følge af en kong tages ikke fra taget, men derimod fra den modsatte ende af muren.

0.3.4 Score

Se punkt 1.

0.4.1 Vindenes rokering

Vindene rokerer altid, ligegyldigt om øst gik mahjong eller ej.

0.4.2 Rundens vind

Da vindene altid rokerer kommer et helt spil mahjong altid til at bestå af netop seksten spil.

1 Score

1.1 Point

Kun spillere der går mahjong får point, alle andres hænder er nul point værd. Man starter med at beregne hvor mange point vinderens hånd indeholder.
Åben Skjult
Pung i 2 til 8 2 4
Pung i officere 4 6
Kong i 2 til 8 8 16
Kong i officere 16 24
Tilfælde Point
Par i drager 2
Par i egen vind 2
Par i rundens vind 2
Andre par 0
Mahjong på selvtræk 10
Chow 0

1.2 Fordoblinger

Fordoblinger kan fås på mange forskellige måder. I skjulte hænder må man kun lave meldingen mahjong på andres afsmid. Alle nedenstående situationer er akkumulative, dvs. at man fint kan have flere af dem på en gang, og lægger da bare antallet af fordoblinger sammen. Man kan dog maksimalt få 12 fordoblinger. Har man en hånd der har flere fordoblinger tæller hånden "blot" som 12 fordoblinger.

1.2.1 Fuldstændig skjult hånd

Alle chows, punger og konger i ens hånd skal være skjulte. Der skal desuden gås mahjong på selvtræk. + 1 fordobling

1.2.2 Kun chows

Hånden består udelukkende af chows. Denne hånd er en skjult hånd. + 1 fordobling

1.2.3 Under havet

Mahjong på den sidste brik fra muren. + 1 fordobling

1.2.4 Under floden

Mahjong på afsmid efter at den sidste brik er blevet trukket. + 1 fordobling

1.2.5 Vinde efter en kong

Mahjong ved at gå mahjong på en brik man har fået som følge af at man har lavet en kong. + 1 fordobling

1.2.6 At stjæle en kong

Mahjong ved at stjæle en kong det vil sige at gå mahjong på en anden spillers forøgelse fra en åben pung til en kong (se 3.2.2.2 i grundreglerne). + 1 fordobling

1.2.7 Fuldstændig åben hånd

Alle sæt og par er blevet meldt, det vil sige at de er blevet lavet ved at man har meldt på en anden spillers afsmid. Parret kan kun meldes ved at man går mahjong på det. + 1 fordobling

1.2.8 Drager

Hver pung eller kong i drager. + 1 fordobling

1.2.9 Vinde

Pung eller kong i rundens eller egen vind. + 1 fordobling Er rundens vind også ens egen vind får man 2 fordoblinger for en pung eller kong i denne.

1.2.10 Ingen officerer

Hånden må ikke indeholde 1'ere, 9'ere, drager eller vinde. + 1 fordobling

1.2.11 To ens chows

To chows bestående af de samme tal og i samme række. Denne hånd er skjult. + 1 fordobling Tre af sådanne chows. + 1 fordobling To sæt af to ens chows. + 1 fordobling

1.2.12 Samme chow i tre rækker

Tre chows bestående af de samme tal men en i hver af de tre rækker. + 1 fordobling Er hånden ydermere skjult. + 1 fordobling

1.2.13 En stribe chows

Tre chows bestående af henholdsvis 1-2-3, 4-5-6 og 7-8-9 i samme række. + 1 fordobling Er hånden ydermere skjult. + 1 fordobling

1.2.14 Kun officerer

Mahjonghånd bestående udelukkende af sæt med officerer. Der kan dermed godt være chows, men de skal indeholde en 1'er eller en 9'er, dvs. at de skal bestå af enten 1-2-3 eller 7-8-9. + 1 fordobling Er hånden ydermere skjult. + 1 fordobling Indeholder hånden ingen chows. + 1 fordobling Er der ingen drager eller vinde. + 1 fordobling

1.2.15 Kun punger

Hånd bestående udelukkende af punger eller konger (og et par selvfølgelig), dvs. ingen chows. + 2 fordobling

1.2.16 Ens punger i tre rækker

Tre punger bestående af de samme tal, men en i hver af de tre rækker. Konger er tilladt i stedet for punger. + 2 fordobling

1.2.17 Tre Konger

Hånd indeholdende minimum tre konger. + 2 fordobling

1.2.18 Tre skjulte punger

Hånd bestående af minimum tre skjulte punger. Skjulte konger er tilladt. + 2 fordobling

1.2.19 Lille dragehånd

Hånd indeholdende to punger eller konger i drager og et par i den sidste drage. + 2 fordobling

1.2.20 En række

Hånd udelukkende bestående af brikker fra samme række og honnører. + 2 fordobling Ingen honnører. + 3 fordobling Er hånden ydermere skjult. + 1 fordobling

1.2.21 Syv par

Skjult hånd bestående af syv par. + 3 fordobling

1.2.22 Stor dragehånd

Hånd indeholdende en pung eller en kong i hver af de tre drager. + 12 fordobling

1.2.23 Lille vindhånd

Hånd indeholdende tre punger eller konger i vinde og et par i den sidste vind. + 12 fordobling

1.2.24 Stor vindhånd

Hånd indeholdende fire punger eller konger i vinde. + 12 fordobling

1.2.25 Kun 1'ere og 9'ere

Hånd bestående udelukkende af 1'ere og 9'ere. + 12 fordobling

1.2.26 Kun vinde og drager

Hånd bestående udelukkende af vinde og drager. + 12 fordobling

1.2.27 Fire konger

Hånd bestående af fire konger. + 12 fordobling

1.2.28 Fire skjulte punger

Hånd bestående af 4 skjulte punger. Skjulte konger er tilladt. + 12 fordobling

1.2.29 Ni lanterner

Skjult hånd bestående af brikkerne 1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9 og en ekstra brik mellem 1 og 9, alle i samme række. Hånden er en normal hånd ligegyldig hvad den sidste brik, dvs. at den stadig består af 4 sæt af tre brikker og et par, man skal bare lige pusle lidt rundt med brikkerne. + 12 fordobling

1.2.30 Jadehånd

Hånd bestående udelukkende af grønne brikker. Der er 6 forskellige brikker der er udelukkende grønne, det drejer sig om: 2, 3, 4, 6, 8 bambus og den grønne drage. + 12 fordobling

1.2.31 Ekstra score

Indeholder hånden mellem 20 og 39 point. + ½ fordobling Indeholder hånden 40 eller mere. + 1 fordobling Disse fordoblinger tæller ikke til om man må gå mahjong, dvs. at man som minimum skal have en af de ovenstående situationer.

1.3 Total

Værdien af vinderens hånd beregnes ved at kikke i nedenstående tabel. Er vinderen øst benyttes den nederste linie, ellers benyttes den mellemste. Værdien er det antal point der står i den pågældende række under det antal fordoblinger hånden indeholder.
Antal fordoblinger 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
ikke Øst 20 28 40 60 80 120 160 200 240 280 320 360 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600
Øst 30 42 60 90 120 180 240 300 360 420 480 540 600 630 660 690 720 750 780 810 840 870 900

1.4 Fodring

I Mahjong Masters Million er det kun den spiller der "fodrer" vinderen der skal betale. Den fodrende spiller er den spiller der smed brikken som vinderen gik mahjong på, ud. Vedkommende betaler det fulde antal point til vinderen. Trak vinderen selv brikken fra muren, er der tale om selvfodring. I dette tilfælde betale alle de andre spillere til vinderen, øst betaler stadig dobbelt. Eksempel: Vest går mahjong på selvtræk og har tre fordoblinger. Dette er 80 point værd. Da det var selvtræk skal alle betale til ham, men øst skal dog betale dobbelt så meget som de andre. Ergo, øst skal betale 40 (halvdelen) og syd og nord betaler 20 (en fjerdedel). På den måde får vest stadig 80 point hjem. Havde det nu været øst der var gået mahjong på samme hånd, havde alle de andre spillere skullet betale ham 40 point hver (en tredjedel). Han havde derved fået 120 point, som han skal i følge tabellen. Der gælder dog enkelte undtagelser.

1.4.1 Fire åbne chows

Har en spiller fået fire åbne chows, er spilleren til venstre for den pågældende spiller den fodrende spiller ligegyldigt hvilken spiller der direkte fodrer ham. Bemærk: Dette betyder også at spilleren til venstre har fodret vinderen med 4 chows.

1.4.2 Stor dragehånd

Har en spiller allerede fået to punger eller konger i drager, vil den spiller der smider den tredje drage ud, blive den fodrende spiller, hvis spilleren punger denne drage og senere går mahjong.

1.4.3 Stor vindhånd

Har en spiller allerede fået tre punger eller konger i vinde, vil den spiller der smider den fjerde vind ud, blive den fodrende spiller, hvis spilleren punger denne vind og senere går mahjong.

2 Om Mahjong Masters Million

Mahjong Masters Million, eller kort MMM, er et regelsæt der oprindeligt blev lavet til en turnering i oktober 1996. De er designet af Zuwei Thomas Feng og Hiroyuki Takahashi, i samarbejde med Rob McEllister og Paul Ivory fra MMM-turnering 1997. Reglerne er siden blevet de regler der normalt spilles med på nettet. MMM er med dets simpelhed et fremragende sæt regler for nybegyndere. Når man begynder at se det dybere aspekt i spillet har det en tendens til at blive meget defensivt og giver den dygtige spiller valuta for sine evner. MMM er dog ikke det mest eksotiske regelsæt.

3 Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål vedrørende regler eller andet angående mahjong kan altid stilles til Mahjong Danmark. Dette gøres ved at sende en email til mahjong@daimi.au.dk.

Opdateret 2006-01-25
Anders Labich