Gå til indhold

Generalforsamling i Mahjong Danmark

Dato

20 September 2024

Sted

Haraldsgade 69, København N

Tidspunkt

kl. 18.30

Mahjong Danmarks højest besluttende organ er generalforsamlingen som holdes en gang årligt i september eller oktober.

Typewriter

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
3. Valg af referent
4. Bestyrelsen aflægger beretning
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
6. Beretninger fra repræsentanter og komiteer
    • Danmarks Tankesports-Forbund
    • European Mahjong Association
    • World Mahjong Organization
    • Mahjong International League
    • World Riichi Championship Committee
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Nedsættelse af komiteer
11. Eventuelt

Tilmelding til middagen

Efter generalforsamlingen har foreningen fornøjelsen af at byde deltagerne på middag på restaurant Royal Cuisine, dog er der ikke fri drikkevarer.

Tilmelding til middagen er påkrævet senest d. 13. september.

Bemærk også at lørdag og søndag er der DM i MCR

Tidligere generalforsamling

Se dokumenter fra vores generalforsamling fra 2000